Skip to content Go to main navigation Go to language selector
9 mars 2023, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

CREDI mars 2023

CREDI-index återhämtar sig efter förväntningar om en stabilisering på banklånemarknaden

Till rapporten

 

Arvid Lindqvist
Analyschef
08-463 33 04
arvid.lindqvist@catella.se