Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Investment

Catella Property Asset Management är verksamma på de största marknaderna i Europa. Vi erbjuder ett omfattande utbud av skräddarsydda tjänster inom asset management. Våra uppdrag sträcker sig från identifiering av en investeringsmöjlighet, strategi, förvärv, förvaltning och genomförande av strategin, utveckling, finansiering, avyttring och administration för alla typer av fastigheter.

Catella Property Asset Management erbjuder den svenska marknaden en rad tjänster inom asset management samt att ta hand om den kompletta driften av uppdragsgivarens bolag. Våra uppdragsgivare är internationella, nationella och institutionella investerare så som försäkringsbolag, pensionsfonder, fastighetsfonder, investeringsfonder och privata fastighetsägare.

Kontakt

Sverige

Carl Wingmark

CEO, MRICS
Direkt: +46 8 463 33 07
Ladda ner vCard