Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Tre Kronor Property Investment

Sverige

Fakta

Catella Property Asset Management har från och med november 2017 på uppdrag av Tre Kronor Property Investment AB ansvarat för totalförvaltningen av bolagets hela portfölj. Totalförvaltningen har inkluderat kommersiell-, teknisk och ekonomisk förvaltning, samt rådgivning vid förvärv/försäljning. Tre Kronor Property Investment AB är ett svenskt fastighetsbolag grundat av Catella. Bolaget erhöll godkännande för notering av dess aktie på Nasdaq Stockholm First North den 10 november 2017. Bolagets fokus är på centralt belägna fastigheter i Norden med en hög andel livsmedel och samhällsservice. Bolaget levererade en 8,00 - 8,25 % årlig utdelning vilken betalats kvartalsvis. Investerare som deltog i börsnoteringen fick 22 % IRR. Tre Kronor Property Investment AB samt dess dotterbolag köptes i maj 2021 upp av LSTH Svenska Handelsfastigheter AB och i samband med ägarbytet avslutades Catella Property Asset Management förvaltningsuppdrag i augusti 2021. Catella Property Asset Management har varit en aktiv förvaltare och varit med och skapat tillväxt till dess kund genom att öka tillgångarna från 0 till SEK 3,4 miljarder.

Ort

Hela Sverige

Uthyrbar yta

Ca 200.00 kvm (ca. 150 fastigheter)

Typ

Handel