Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Tre Kronor Property Investment

Sverige

Fakta

Sedan hösten 2017 har Catella Property Asset Management på uppdrag av Tre Kronor Property Investment AB (publ) ansvarat för totalförvaltningen av bolagets hela portfölj. Detta innebär att vi ansvarar för bolagets totala management detta innebär att vi ansvarar för bolagsmanagement av ett listat bolag, kommersiell-, teknisk och ekonomisk förvaltning, samt agerar rådgivare vid förvärv/försäljning. Tre Kronor Property Investment AB är ett svensk fastighetsbolag som fokuserar på centralt belägna fastigheter i Norden med en hög andel livsmedel och samhällsservice.

Ort

Hela Sverige

Uthyrbar yta

Ca 200.00 kvm 

Typ

Handel