Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Delivering beyond the expected

Catella Property Asset Management hanterar alla faser i processen för värdeskapande inom fastigheter; från identifiering av projekt och förvärv till finansiering, strategisk förvaltning och slutligen försäljning. 

Våra tjänster

Transaktion
 • Analys av befintlig portfölj och identifiering av potentiella fastighetsinvesteringar
 • Risk- och lönsamhetsanalys
 • Strategisk rådgivning inom finansiering och transaktionsstruktur
 • Due Diligence (fastighets-, finansiella och kommersiella frågor) vid sälj- respektive köprådgivning
 • Framtagning av IM-samordning av bud
Tillgångsförvaltning
 • Implementering av uthyrnings-, fastighetsstrategier och affärsplan
 • Marknadsaktiviteter inom uthyrning
 • Ansvar för uppföljning av TI:s och Capex
 • Övergripande ansvar för fastighetsutveckling och byggprojekt
 • Kontraktering av nya hyresgäster och omförhandlingar
 • Investerarrapportering
Teknisk förvaltning
 • Upphandling av entreprenörer och anbudsförfarande
 • Ansvarig för myndighetsutövning
 • Bearbetning av driftstatistik och framtagande av budget- och underhållsplaner
 • Koordninering av byggprojekt
 • Skötsel och koordinering av fastighetsrelaterade ärenden
 • Energi- och klimatprojekt
Bolagsförvaltning
 • Etablering av nya företag
 • Administration av hyror, leverantörsfakturor, utbetalningar och avstämningar
 • Styrelseuppdrag 
 • Löpande bokföring
 • Framtagande av finansiella rapporter och årsredovisning
 • Moms och fastighetsskatt

Vår värdeskapande affärsmodell

Kontakt

Mikael Johansson Catella
Sverige

Michael Johansson

Managing Director Asset Management
Direkt: +46 73 200 40 28

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.