Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Fonder heter nu Case Kapitalförvaltning AB.

Celina Fondförvaltning heter nu Case Kapitalförvaltning. Läs mer här: https://www.casefonder.se/

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här