Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Fonder heter nu Celina Fondförvaltning

I mars 2022 bytte Catella Fondförvaltning namn till Celina Fondförvaltning.
Läs mer här: https://celinafonder.se/

Bakgrunden är att Catella AB i juni 2020 ingick ett strategiskt partnerskap med Athanase Industrial Partner (“Athanase”), i syfte att uppnå en förenklad struktur med ett renodlat fokus på fastigheter. I januari 2022 sålde Catella AB de resterande aktierna i Catella Fondförvaltning AB. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här