Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Institutional Sales

Catella Institutional Sales arbetar mot det institutionella kundsegmentet och ansvarar för kundrelationerna mot dessa kunder. Bland våra kunder finns både svenska samt internationella institutioner.

Diversifiering och riskhänsyn är nyckelkomponenter inom institutionell förvaltning. Catella Fonder har erbjudanden inom alla tillgångsslag aktie-, ränte- och alternativ förvaltning.

Några av våra erbjudanden som ofta uppmärksammas mer av våra institutionella kunder är:

Catella Loan Fund – En institutionellt inriktad fond vars utlåning endast sker i samverkan med banker och där vi gemensamt med banken håller goda säkerheter. Som investerare erhåller du en väldiversifierad portfölj med en god avkastning i förhållande till tagen risk. Vill du veta mer kontakta sales.

Catella Credit Opportunity – En ränteförvaltning i krediter där vi arbetar med ett flexiblare mandat än de flesta andra ränteförvaltningar inkluderat derivat för att begränsa risk. En förvaltning med påvisat god avkastning och inga negativa kalenderårsavkastningar. Läs mer här.

Catella Hedgefond – Vi har låg risk hedgeförvaltning som ett alternativ till traditionell ränteförvaltning med högre avkastningspotential till lägre risk. Catella är en av marknadens äldsta hedgefondsförvaltare. Läs mer här.

Fastigheter – Catella är en känd aktör inom fastighetstransaktioner i hela Europa och vi kan med kollegors hjälp erbjuda skräddarsydda lösningar inom området. I fondbolaget kommer vi också inom kort lansera unika fonder som fångar upp intresset för institutioner att allokera kapital inom detta segment. Vill du veta mer kontakta sales.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Kontakta oss

Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager/ Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 51
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här