Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Bank-ID

Vad är Bank-ID? 

Bank-ID är en elektronisk legitimation som styrker din identitet när du är ute på internet. Med Bank-ID kan du på ett säkert sätt uträtta dina ärenden hos banker, myndigheter och företag. Du behöver också installera Bank-ID säkerhetsprogram/-app som behövs för att ditt Bank-ID ska fungera. Ditt BankID är personligt, det är bara du som ska använda det.

Hur skaffar jag Bank-ID?

Du skaffar enkelt Bank-ID via din bank.

Danske Bank

Handelsbanken

Länsförsäkringar

Nordea

SEB

Swedbank  

Hur loggar jag in med Bank-ID?

När du ska logga in så kommer Bank-IDsymbolen att dyka upp på skärmen. Du startar då din Bank-IDapp på mobilen eller datorn. I din Bank-IDapp fyller du i din säkerhetskod. När du har fyllt i säkerhetskoden kommer du bli meddelad att verifieringen är klar. Du är nu inloggad.

Läs mer om våra fonder

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här