Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Bli kund hos oss

Välkommen att öppna en fonddepå och spara i våra fonder.

Starta ett sparande

För att öppna en fonddepå och börja handla i våra fonder klickar du på knappen Bli Kund hos oss nedan. Du kommer att få besvara kundkännedomsfrågor, bekräfta kontaktuppgifter, signera insynsfullmakt för Catella Fonder, registrera ditt bankkonto samt godkänna allmänna villkor och depåavtal. Signering sker med Bank-ID. Därefter kan du välja att flytta över dina befintliga fonder från Catella Fonder.

Du kan också välja att spara i investeringssparkonto (ISK). Viktigt att notera är att om du flyttar in dina befintliga fondandelar måste dessa först säljas och pengarna föras över till ISK och fondandelar kan därefter köpas. Detta medför att vinster kommer beskattas och att förluster blir avdragsgilla. Och kom ihåg att det bästa sparandet är det som blir av. 

Fondplattformen har möjliggjorts tack vare ett samarbete mellan Catella Fondförvaltning AB och Fondab AB. Den nya tekniska plattformen tillhandahålls av Fondab och du blir legalt sett kund hos dem vid köp av fondandelar.  Fondab AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder finansiella institutioner och fondbolag en avancerad plattform för distribution och återförsäljning av fonder.

 

Handla våra fonder

För att köpa, sälja, byta fond och hantera månadssparande måste du vara inloggad.

Inloggning - Som myndig privatperson loggar du in med BankID. Inloggning för minderåriga görs med 12-siffrigt personnummer och lösenord. Företag loggar in med organisationsnummer, med prefix 00, och lösenord.

Köp - Genomförs via en bankgirokoppling mellan din depå och ditt bankkonto. Bankgirokopplingen gör det möjligt att dra pengar från ditt bankkonto vid köp av andelar. Det tar normalt ca 2-3 bankdagar innan din insättning omvandlas till andelar. Du kan också välja att betala med Swish i inloggat läge vilket gör att du snabbt kan sätta in pengar på ditt likvidkonto. Har du pengar på ditt likvidkonto går det snabbare att genomföra ett köp av fondandelar än om du väljer köp med bankgirokoppling.

Sälj - Vid försäljning av andelar kan du välja om du vill att likviden ska ligga kvar i depån eller om du vill ha pengarna utbetalda till ditt bankkonto. Från att du skickat din order till oss tar det vanligtvis ca fyra bankdagar innan du ser pengarna på ditt konto.

Fondbyte - Logga in och välj depå. Under Innehav väljer du Byt i rullgardinen längst ut till höger för respektive fond.

Månadssparande - Du startar och hanterar månadssparande i inloggat läge.

Spara som gåva - Vill du spara till någon annan loggar du in och väljer Spara som Gåva. Här kan du välja att starta ett månadssparande eller skänka ett engångsbelopp genom att swisha in pengar till mottagarens likvidkonto. Observera att mottagaren själv måste genomföra ett köp av valfri fond för pengarna du sätter in. Är du inte själv kund behöver du registrera dig genom att välja Bli Kund under Mina Sidor. Du kan däremot spara som gåva utan att själv öppna en fonddepå.  

Spara som företag

Klicka på knappen Bli Kund hos oss ovan och välj Företag för att komma vidare i registreringen. Du kommer att få nödvändig dokumentation för signering per post. Klicka här för mer information om upprättande av fonddepå för företag

Spara som minderårig

Klicka på knappen Bli Kund hos oss ovan och välj Minderårig för att komma vidare i registreringen. Du kommer att få nödvändig dokumentation för signering per post. Klicka här för mer information om upprättande av fonddepå för minderårig

 

Här kan du läs mer om hur BankID fungerar

Läs mer om våra fonder

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här