Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Spara i våra fonder

Tack för att du vill spara i våra fonder. Så här gör du för att komma igång.

Fonddepå för företag

För att upprätta en fonddepå till ett företag behöver firmatecknare signera nödvändig dokumentation samt legitimera sig. Klicka på knappen Bli kund hos oss nedan och välj Företag, fyll därefter i kontaktuppgifter. Du kommer att få nödvändiga papper per post för signering. Inloggning sker sedan med organisationsnummer, med prefix 00, och lösenord.

Följande dokument postas för signering:

 • Depåavtal – Firmatecknare godkänner villkoren för fonddepån som öppnas.
 • Insynsfullmakt till Catella Fonder – Behövs för att vi på Catella Fonder ska kunna hjälpa till med frågor kring innehavet.
 • Blankett för anmälan/byte av Bankgirokoppling – Här kan ni lägga till företagets bankkonto som vi kopplar till fonddepån för fondhandel.
 • Autogiromedgivande – För månadssparande.

Tillsammans med dessa dokument behöver vi även:

 • Registreringsbevis – Bifoga registreringsbevis som inte är äldre än tre månader.
 • ID-kopia – Kopia av firmatecknares legitimation som vidimeras av en myndig person med namn, namnteckning och kontaktuppgift.
 • Är företaget noterat eller står under tillsyn av Finansinspektionen är du välkommen att höra av dig till oss för information.

Fonddepå för minderårig

 

För att upprätta en fonddepå till minderårig behöver vårdnadshavare signera nödvändig dokumentation, samt legitimera sig. Klicka på knappen Bli kund hos oss nedan och välj Minderårig, fyll därefter i personuppgifter. Nödvändig dokumentation kommer per post. Det är viktigt att alla dokument signeras av båda vårdnadshavare.

Inloggning sker sedan med personnummer och lösenord.

Följande dokument postas för signering:

 • Depåavtal – Vårdnadshavare godkänner villkoren för fonddepån som öppnas.
 • Insynsfullmakt till Catella Fonder – Behövs för att vi på Catella Fonder ska kunna hjälpa till med frågor kring innehavet.
 • Blankett för anmälan/byte av Bankgirokoppling – Här kan ni lägga till den minderårigas bankkonto som vi kopplar till fonddepån för fondhandel.
 • Autogiromedgivande – För månadssparande med dragning från den minderårigas egna bankkonto.
 • Fullmakt förmyndare – För två vårdnadshavare är det nödvändigt med ömsesidig fullmakt för att komma åt fonddepån. Det innebär att båda vårdnadshavare kan logga in och utföra affärer för den minderåriga. 

Tillsammans med dessa dokument behöver vi även:

 • Personbevis för minderårig — Beställs på Skatteverkets hemsida. Gå till ”Beställ personbevis”, välj ”Alla personbevis” och sedan ”Utdrag om folkbokföringsuppgifter”. Personbeviset postas hem och kommer med post efter cirka två dagar.
 • ID-kopia – Kopia av vårdnadshavares legitimation som vidimeras av en myndig person med namn, namnteckning och kontaktuppgift.

Läs mer om våra fonder

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här