Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Formulär och blanketter

Blanketterna används om du vill förändra ditt innehav, sälja fondandelar samt ändra eller avsluta/säga upp ditt månadssparande.

Hämta och fyll i den klickbara blanketten nedan, skriv ut den, skriv under och faxa alternativt maila en scannad blankett eller posta till Catella Fonder. Observera att försäljning av fondandelar alltid utlöser eventuell kapitalvinstbeskattning som ska deklareras.

Du kan också överlåta hela eller delar av ditt fondinnehav hos oss, till exempel som gåva eller i samband med ett arv. Det går bra att överlåta sina fondandelar såväl helt som delvis. Det kan vara en fördel vid till exempel arv eller gåva, eftersom det inte innebär någon försäljning och därmed inte heller utlöser någon reavinstbeskattning. Observera att mottagaren övertar de ursprungliga anskaffningsvärdena och att överlåtelsekursen därför visar din anskaffningskurs för de erhållna andelarna, och således inte slutkursen den dag överlåtelsen sker. Inga avgifter tas ut vid överlåtelse i våra fonder.

Regler mot penningtvätt

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, innebär att Catella Fonder måste göra en bedömning av risken att fondsparande används för penningtvätt. Det innebär att vi ska ha god kännedom om alla våra kunder och deras affärer. Om fondbolaget inte följer reglerna kan vi bli föremål för sanktioner. Fondbolagens Förening har tagit fram en folder om penningtvättslagen som förklarar varför såväl nya som befintliga kunder måste inkomma med giltig id-handling och svara på frågor om sina affärer när de vill börja fondspara etc.

Kontakta oss:

Business support eller per telefon 08 614 25 20

Personuppgiftspolicy (GDPR):

Inom Catella Fondförvaltning AB (Catella) hanterar vi personuppgifter i flera syften; bland annat för att kunna administrera vårt kontrakt med dig, supportera dig i frågor samt att nå ut med aktuell information.

Som du kanske vet, kommer personuppgiftslagen den 25 maj att ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt för oss inom Catella att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi jobbar aktivt med att säkerställa att våra produkter, processer och tjänster uppfyller dessa nya krav. Med anledning av detta har vi nu uppdaterat vår integritetspolicy som förklarar hur och i vilket syfte som vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Här hittar du personuppgiftspolicyn om hur Catella jobbar med hantering av personuppgifter. Du är också välkommen att kontakta oss på mail eller ringa Catellas kundtjänst 08-6142520.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här