Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Handelskalender

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Handelskalendern visar vilka dagar fonderna är stängda för handel. När en fond är stängd genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. Sidan uppdateras kontinuerligt och vi reserverar oss för eventuella ändringar med kort varsel. När Stockholmsbörsen har halvdag är stopptiden för köp och försäljningar i våra fonder kl. 11.00, vanliga handelsdagar är stopptiden kl. 15.00.

2020

FondnamnISINJanAprilMajJuniOktDec
Catella Avkastningsfond SE0000577280 1, 6 9*, 10, 13, 30*  1, 20*, 21 19  30*  24, 25, 31 
Catella Balanserad SE0001396110 9*, 10, 13, 30*  1, 20, 21 19  30* 24, 25, 31
Catella Credit Opportunity SE0002949784 19,18*,22,30*  1, 20*, 21  19 30*  24, 25, 31 
Catella Hedgefond A SE0001131335 1 9*, 10, 13, 30*  1, 20*, 21  19 30* 24, 25, 31 
Catella Hedgefond E SE0010662858 9*, 10, 13, 30*  1, 20*, 21  19  30*  24, 25, 31
Catella Hedgefond F SE0010662866  9*, 10, 13, 30*  1, 20*, 21   19 30* 24, 25, 31
ICA Banken Modig SE0004723476 9*, 10, 13, 30*  1, 20*, 21  19  30* 24, 25, 31 
ICA Banken Måttlig SE0004723468 9*, 10, 13, 30*  1,  20*, 21 19 30*  24, 25, 31 
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet SE0000577322 9*, 10, 13, 30*  1, 20*, 21   19 30* 24, 25, 31
Catella Småbolagsfond SE0000577330 9*, 10, 13, 30*  1, 20*, 21   19 30* 24, 25, 31
Catella Sverige Hållbart Beta A SE0000577272 9*, 10, 13, 30*  1, 20*, 21 19 30*  24, 25, 31
Catella Sverige Hållbart Beta B SE0004951853 1 9*, 10, 13, 30*   1, 20*, 21  19 30*  24, 25, 31
ICA Banken Varlig SE0004723484 1 9*, 10, 13, 30*  1, 20*, 21   19 30* 24, 25, 31
Catella Nordic Corporate Bond Flex RC LU0542989941 1 10, 13 1, 21  1, 19, 23    24, 25, 31
Catella Nordic Corporate Bond Flex IC SEK LU0542990014 10, 13  1, 21 1, 19, 23     24, 25, 31
Catella Nordic Corporate Bond Flex IC EUR LU0989942460 10, 13 1, 21  1, 19, 23     24, 25, 31
Catella Nordic Corporate Bond Flex RD LU0989954127 10, 13 1, 21 1, 19, 23   24, 25, 31
Catella Nordic Long Short RC SEK LU0542987226 10, 13 1, 21 1, 19, 23   24, 25, 31
Catella Nordic Long Short RC EUR LU0542987499 10, 13 1, 21  1, 19, 23   24, 25, 31
Catella Nordic Long Short IC SEK LU0542987655 10, 13 1, 21 1, 19, 23   24, 25, 31
Catella Nordic Long Short IC EUR LU0542987739 10, 13 1, 21 1, 19, 23   24, 25, 31 

 *Halvdag

2021

FondnamnISINJanAprilMajJuniNovDec
Catella Avkastningsfond SE0000577280 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30*  12*, 13 25  5*  24, 31 
Catella Balanserad SE0001396110 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30*  12*, 13 25 5* 24, 31
Catella Credit Opportunity SE0002949784 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30*  12*, 13 25 5*  24,  31 
Catella Hedgefond A SE0001131335 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30*   12*, 13  25 5* 24, 31 
Catella Hedgefond E SE0010662858 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30*   12*, 13  25 5*  24, 31
Catella Hedgefond F SE0010662866  1,5*, 6  1*, 2, 5, 30*   12*, 13 25 5* 24, 31
ICA Banken Modig SE0004723476 1,5*, 6  1*, 2, 5, 30*   12*, 13  25 5* 24, 31 
ICA Banken Måttlig SE0004723468 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30*   12*, 13 25 5*  24, 31 
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet SE0000577322 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30*   12*, 13  25 5* 24, 31
Catella Småbolagsfond SE0000577330 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30*   12*, 13  25 5* 24, 31
Catella Sverige Hållbart Beta A SE0000577272 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30*  12*, 13 25 5*  24, 31
Catella Sverige Hållbart Beta B SE0004951853 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30*   12*, 13 25 5*  24, 31
ICA Banken Varlig SE0004723484 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30*   12*, 13   25 5* 24, 31
Catella Nordic Corporate Bond Flex RC LU0542989941 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30* 12*, 13 , 24  23, 25 1, 5*  24, 31
Catella Nordic Corporate Bond Flex IC SEK LU0542990014 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30* 12*, 13 , 24 23, 25   1, 5* 24, 31
Catella Nordic Corporate Bond Flex IC EUR LU0989942460 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30* 12*, 13 , 24 23, 25   1, 5*  24, 31
Catella Nordic Corporate Bond Flex RD LU0989954127 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30* 12*, 13 , 24 23, 25 1, 5*  24, 31
Catella Nordic Long Short RC SEK LU0542987226 1,5*, 6  1*, 2, 5, 30* 12*, 13 , 24 23, 25 1, 5*  24, 31
Catella Nordic Long Short RC EUR LU0542987499 1,5*, 6 1*, 2, 5, 30* 12*, 13 , 24 23, 25 1, 5*  24, 31
Catella Nordic Long Short IC SEK LU0542987655 1,5*, 6  1*, 2, 5, 30* 12*, 13 , 24 23, 25 1, 5*  24, 31
Catella Nordic Long Short IC EUR LU0542987739 1*, 2, 5, 30* 12*, 13 , 24 23, 25 1, 5*  24, 31 

 *Halvdag

VÅRA FONDER

 

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här