Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Handelskalender

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Handelskalendern visar vilka dagar fonderna är stängda för handel. När en fond är stängd genomförs köp och försäljning av fondandelar nästkommande handelsdag. Sidan uppdateras kontinuerligt och vi reserverar oss för eventuella ändringar med kort varsel. När Stockholmsbörsen har halvdag är stopptiden för köp och försäljningar i våra fonder kl. 11.00, vanliga handelsdagar är stopptiden kl. 15.00.

2021

FondnamnISINJanAprilMajJuniAugNovDec
Catella AvkastningsfondSE00005772805*, 614*, 15, 1825*, 266, 24  4*26
Catella BalanseradSE00013961105*, 614*, 15, 1825*, 266, 24 4*26
Catella Credit OpportunitySE00029497845*, 614*, 15, 1825*, 266, 24 4* 26
Catella Hedgefond ASE00011313355*, 614*, 15, 1825*, 266, 24 4*26
Catella Hedgefond ESE00106628585*, 614*, 15, 1825*, 266, 24 4* 26
Catella Hedgefond FSE0010662866 5*, 6 14*, 15, 1825*, 266, 24 4*26
ICA Banken ModigSE00047234765*, 6 14*, 15, 18  25*, 266, 24 4*26
ICA Banken MåttligSE00047234685*, 614*, 15, 18  25*, 266, 24 4* 26
Catella Sverige Aktiv HållbarhetSE00005773225*, 614*, 15, 1825*, 266, 24 4*26
Catella SmåbolagsfondSE00005773305*, 614*, 15, 1825*, 266, 24 4*26
Catella Sverige Hållbart Beta ASE00005772725*, 614*, 15, 1825*, 266, 24 4* 26
Catella Sverige Hållbart Beta BSE00049518535*, 614*, 15, 1825*, 266, 24 4* 26
ICA Banken VarligSE00047234845*, 614*, 15, 1825*, 26  6, 24 4*26
Catella Nordic Corporate Bond Flex RCLU05429899415*, 614*, 15, 189, 25*, 266, 23, 24151, 4* 26
Catella Nordic Corporate Bond Flex IC SEKLU05429900145*, 614*, 15, 189, 25*, 266, 23, 24  151, 4*26
Catella Nordic Corporate Bond Flex IC EURLU09899424605*, 614*, 15, 189, 25*, 266, 23, 24  151, 4* 26
Catella Nordic Corporate Bond Flex RDLU09899541275*, 614*, 15, 189, 25*, 266, 23, 24151, 4* 26
 *Halvdag

VÅRA FONDER

 

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här