Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Våra samarbetspartners

Om du är kund hos någon av våra samarbetspartners nedan, så kan du enkelt köpa våra fonder via deras internettjänster eller via din rådgivare. 

Alla våra fonder finns inte tillgängliga hos samtliga samarbetspartners, så om du istället vill köpa någon av våra fonder direkt via oss på Catella Fondförvaltning hittar du länk till teckningsanmälan här. För dig som vill läsa fullständig fondinformation så hittar du antingen det hos våra samarbetspartners eller under respektive fond här på hemsidan. Här finner du ett urval av våra samarbetspartners.

Plattformar & FörsäkringarKontakt
ALLFUNDS 
AVANZA08-562 250 00
CLEARSTREAM+352-243 325 55
DANSKE BANK0752-48 45 42
FOLKSAM0771-950 950
FONDMARKNADEN.SE08-545 186 00
FUNDSETTLE/EUROCLEAR08-402 90 00
FUTUR PENSION0752-48 10 00
HANDELSBANKEN08-701 10 00
ICA BANKEN033-47 47 90
LÄNSFÖRSÄKRINGAR08-562 834 75
MFEX08-559 03 600
MOVESTIC08-120 39 320
NORD FONDKOMMISION08-684 305 00
NORDEA0771-22 44 88
NORDNET08-506 33 000
PENSIONSMYNDIGHETEN0771-77 67 76
SAVR08-38 52 00
SEB0771-36 53 65
SKANDIA BANK & FÖRSÄKRING020-55 55 00
SPARBANKEN SYD0411-82 20 00
SWEDBANK & SPARBANKERNA0771-22 11 22
UBS08-453 73 00
Samarbetspartners & OmbudKontakt
CARNEGIE08-676 88 00
ERIK PENSER08-469 80 00
GARANTUM08-522 550 00
GLOBALINVEST013-14 54 50
HJERTA08-450 43 30
INDECAP AB08-411 37 70
MANGOLD08-503 01 550
MAX MATTHIESSEN 08-613 02 00
STRUKTURINVEST08-458 22 30
SÄKRA08-590 000 75
SÖDERBERG & PARTNERS08-451 15 00
TYDLIGA08-12 15 48 90
UNITED SECURITIES08 - 440 45 40
ÅLANDSBANKEN0771-41 54 15

Kontakta oss

Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager/ Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 51
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här