Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Våra samarbetspartners

Om du är kund hos någon av våra samarbetspartners nedan, så kan du enkelt köpa våra fonder via deras internettjänster eller via din rådgivare. 

Alla våra fonder finns inte tillgängliga hos samtliga samarbetspartners, så om du istället vill köpa någon av våra fonder direkt via oss på Catella Fondförvaltning hittar du länk till teckningsanmälan här. För dig som vill läsa fullständig fondinformation så hittar du antingen det hos våra samarbetspartners eller under respektive fond här på hemsidan. Här finner du ett urval av våra samarbetspartners.

Plattformar & FörsäkringarKontakt
ALLFUNDS  
AVANZA 08-562 250 00
CLEARSTREAM +352-243 325 55
DANSKE BANK 0752-48 45 42
FOLKSAM 0771-950 950
FONDMARKNADEN.SE 08-545 186 00
FUNDSETTLE/EUROCLEAR 08-402 90 00
FUTUR PENSION 0752-48 10 00
HANDELSBANKEN 08-701 10 00
ICA BANKEN 033-47 47 90
LÄNSFÖRSÄKRINGAR 08-562 834 75
MFEX 08-559 03 600
MOVESTIC 08-120 39 320
NASDAQ OMX 08-405 60 00
NORD FONDKOMMISION 08-684 305 00
NORDEA 0771-22 44 88
NORDNET 08-506 33 000
PENSIONSMYNDIGHETEN 0771-77 67 76
SAVR 08-38 52 00
SEB 0771-36 53 65
SKANDIA BANK & FÖRSÄKRING 020-55 55 00
SPARBANKEN SYD 0411-82 20 00
SWEDBANK & SPARBANKERNA 0771-22 11 22
UBS 08-453 73 00
Samarbetspartners & OmbudKontakt
CARNEGIE 08-676 88 00
ERIK PENSER 08-469 80 00
EXCEED 08-505 998 00
GARANTUM 08-522 550 00
GLOBALINVEST 013-14 54 50
HJERTA 08-450 43 30
INDECAP AB 08-411 37 70
MANGOLD 08-503 01 550
MAX MATTHIESSEN  08-613 02 00
STRUKTURINVEST 08-458 22 30
SÄKRA 08-590 000 75
SÖDERBERG & PARTNERS 08-451 15 00
TYDLIGA 08-12 15 48 90
UNITED SECURITIES 08 - 440 45 40
ÅLANDSBANKEN 0771-41 54 15

Kontakta oss

Sverige

Peter Elmhorn

Head of Sales
Direkt: +46 8 614 25 06
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51
Sverige

Carl Berg

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 03
Sverige

Fabian Briem

Sales Manager
Direkt: +46 614 25 43
Sverige

Sofia Wiklund

Kommunikationsansvarig, fonder
Direkt: +46 8 614 25 67

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.