Skip to content Go to main navigation Go to language selector

​Om Catella Fonder

Catella Fonder finns till för att ge fler människor medel att själva skapa sin önskade framtid.

Catellakoncernen är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare och har cirka 600 medarbetare i 14 länder. Catella AB är listat på Nasdaq Stockholm, i segmentet mid cap. 

Catella Fonder erbjuder ett brett fondsortment med både traditionell och absolutinriktad förvaltning med fokus på Norden. Vi förvaltar idag fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Vi tillämpar teamförvaltning, vilket gör att en fond inte är beroende av en enskild förvaltare. Teamen kompletterar varandra genom sina olika kompetensområden. Catella Fonder har också hög kompetens och fokus inom risk och riskhantering.

Vi tror på att ta ansvar. Främst när det gäller att förvalta våra kunders pengar. Många vill kortsiktigt maximera sin avkastning. På Catella Fonder tänker vi inte så. Vår utgångspunkt är långsiktighet både vad avser kundrelationer och förvaltning. Förmögenheter ska växa över tid, därför fokuserar vi också på att placeringarna har en sund balans mellan risk och avkastning. Det är över tid en prestation ska bedömas.

Varmt välkommen att kontakta oss: 

Business support eller på telefon 08-614 25 20

Mediakontakt

 

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.