Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Styrelse

Stefan Charette

Styrelseordförande
 • Styrelseordförande i Catella Fondförvaltning AB sedan september 2020.
 • Nuvarande syrelseuppdrag: Styrelseledamot i Athanase Industrial Partner Ltd, som ordförande i DistIT AB och Haldex AB, ledamot i Actic Group AB, Alcadon Group AB, Zalaris AB och Zutec Ltd.
 • Bakgrund: Erfarenhet sedan 1996 från 14 börsbolag som styrelsemedlem varav fem som ordförande samt tidigare VD för de noterade investment bolagen Creades, Investment AB Öresund och Custos.
 • Utbildning: MSc Finans, BSc Tillämpad datateknik.

Johan Claesson

Styrelseledamot
 • Styrelseledamot i Catella Fondförvaltning AB sedan maj 2020.
 • Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Catella AB sedan 2008. Tf. Verkställande Direktör och Koncernchef i Catella AB sedan maj 2020 till och med april 2021. Styrelseordförande i Claesson & Anderzén AB samt styrelseuppdrag i andra bolag inom koncernen, styrelseordförande i Apodemus AB. Vd och styrelseledamot i Bellvi Förvaltnings AB och i Johan och Marianne Claesson AB. Styrelseledamot i Fastighetsaktiebolaget Bremia, Alufab PLC Ltd, K3Business Technology Group plc samt Leeds Group plc.
 • Bakgrund: Ägare och arbetande ordförande i Claesson & Anderzén AB.
 • Utbildning: Civilekonom.

Joachim Gahm

Styrelseledamot
 • Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Catella Fondförvaltning AB sedan maj 2020. Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014. Arbetande v ordförande i Solhemmet Samhällsfastigheter AB, styrelseordförande i Solhemmet Fastigheter, i Arise AB och Sustainable Growth Capital SGC AB. Styrelseledamot i Tryggkredit AB.
 • Bakgrund: Tidigare vd på Öhman Investment AB.
 • Utbildning: Civilekonom

Björn Hårderup

Styrelseledamot
 • Verksam vid Alternative Leaders S.A
 • Nuvarande styrelseuppdag: Styrelseledamot i Catella Fondförvaltning AB sedan september 2020
 • Bakgrund: Marknadschef på Erik Penser Fonder och Nordiska Fondkommission samt som utlandschef för Nordea Securities.
 • Utbildning: Ekonomutbildning

Emma Stevens

Styrelseledamot
 • Arbetar som konsult inom Danesmead Partners med rådgivning och styrelseuppdrag inom start-up och existerande fondbolag av olika slag.
 • Nuvarande syrelseuppdrag: Styrelseledamot i Catella Fondförvaltning AB sedan september 2020. Styrelseledamot i Tailwind och Infusive UCITS Fund, samt i Athanase Industrial Partner AB.
 • Bakgrund: Har arbetat sjutton år på Goldmans Sachs International inom bla Prime Brokerage i London samt på EO Plc i London som verksamhetschef.
 • Utbildning: BA i Business Administration

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här