Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Styrelse

Joachim Gahm

Styrelseordförande
 • Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Celina Fondförvaltning AB sedan april 2022. Styrelseledamot i Catella AB sedan 2014. Arbetande v ordförande i Solhemmet Samhällsfastigheter AB, styrelseordförande i Solhemmet Fastigheter, i Arise AB och Sustainable Growth Capital SGC AB. Styrelseledamot i Tryggkredit AB.
 • Bakgrund: Tidigare vd på Öhman Investment AB.
 • Utbildning: Civilekonom

Björn Hårderup

Styrelseledamot
 • Verksam vid Alternative Leaders S.A
 • Nuvarande styrelseuppdag: Styrelseledamot i Celina Fondförvaltning AB sedan september 2020
 • Bakgrund: Marknadschef på Erik Penser Fonder och Nordiska Fondkommission samt som utlandschef för Nordea Securities.
 • Utbildning: Ekonomutbildning

Emma Stevens

Styrelseledamot
 • Arbetar som konsult inom Danesmead Partners med rådgivning och styrelseuppdrag inom start-up och existerande fondbolag av olika slag.
 • Nuvarande syrelseuppdrag: Styrelseledamot i Celina Fondförvaltning AB sedan september 2020. Styrelseledamot i Tailwind och Infusive UCITS Fund, samt i Athanase Industrial Partner AB.
 • Bakgrund: Har arbetat sjutton år på Goldmans Sachs International inom bla Prime Brokerage i London samt på EO Plc i London som verksamhetschef.
 • Utbildning: BA i Business Administration

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här