Skip to content Go to main navigation Go to language selector

VD-ord

Catella Fonder har haft ett bra första halvår 2021. Flertalet av våra fonder ligger på eller nära ”all time high”.

Vår ambition är att leva upp till det förtroende som våra fondsparare gett oss. I förtroendet ligger också att erbjuda nya och relevanta produkter och att ligga i framkant av produktutveckling. Vi kommer inom kort att lansera två unika fastighetsfonder med exponering mot noterade fastighetsförvaltande bolag. Den ena är en indexfond, Catella Property Index Fund, som skapar en kostnadseffektiv basexponering mot fastighetssektorn. Vår indexfond följer vårt egna branschindex ”NASDAQ Catella Sweden Property Index”. Det är den första indexfonden inom den svenska fastighetssektorn. Vi lanserar även en aktivt förvaltad fond, Catella Systematic Property Fund Active, som avser att utmana indexfonden avseende förvaltningsresultat. Det finns således något för var och en. Det är precis så vi avser att arbeta framöver. Vi kommer att bredda vårt produktutbud, både geografiskt och med nya vertikaler. Vår målsättning är att man alltid ska hitta något som passar hos Catella Fonder.

Med tillönskan om en trevlig sommar.

Senast ändrad: 23 juni 2021
Sverige

Fredric Calles

VD
Ladda ner vCard

Viktig information

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här