Skip to content Go to main navigation Go to language selector

VD-ord

Halvtidsvila och sommarsemester

Sommarsemester och fotbolls VM. Den fantastiska inledningen på den svenska sommaren påminner om tidiga barndomens somrar då solbrännan sågs lika självklar som glasspauserna med Puckstång eller Storstrut. Fotbolls VM kommer ju alltid att påminna min generation om 1994, när man nattetid höll tummarna för att det omöjliga ändå skulle kunna få ske. Sommar och semester ger även tid för lite välbehövlig reflektion över vardagen. Finansmarknaderna är ju lite som livet självt, fyllt av drömmar, utmaningar, hopp och besvikelser. I bästa fall framgång, lycka och glädje.

Till alla finansiella fondrapporter

Året har, som alltid, kantats av diverse oroligheter. Storpolitiska händelser som kretsat runt USA och Nordkorea, ständiga turer runt världshandelns frihet och lite förnyad oro runt skicket i de italienska bankerna. Oro för stigande korträntor i ett försök att normalisera det onormala förbyts ibland av oro för att konjunkturen hinner vika först.

Mitt i denna smältdegel av intryck försöker våra förvaltare att på daglig basis ta beslut för att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag, att förvalta våra kunders pengar, era pengar, på ett så begåvat sätt som möjligt. Det handlar i första hand om att bevara kapitalet. Inte utsätta sig för onödiga risker. Att i möjligaste mån diversifiera sig bort från enskilda händelser som skulle kunna riskera helheten, men ändå våga ta de risker som krävs för att kunna avvika. Det är en ständig balansgång som kräver både klokhet och mod, med ständig vetskap om att slumpmässighet på kort sikt kan grumla både utfallet och självförtroendet i investeringsbesluten. Förvaltning av kapital och förmögenheter har pågått under hela den moderna människans historia. Redan på biblisk tid avhandlades strategier om att ”samla i ladorna”, när goda år förutspåddes kunna följas av ett antal magrare år. Då uttrycktes kapitalet i det mest livsviktiga, såsom spannmål eller andra förnödenheter, idag och sedan länge uttryckt i mer neutrala värdemätare som den inhemska valutan eller guld. Ibland är det nyttigt att backa bandet litegrann och fundera på det egentliga syftet med det vi håller på med. Uppsnurrad i jakten på korta vinster och kvartalskapitalism. Vårt syfte är att bevara kapital och flytta köpkraft framåt i tiden. Hantera krafter som kan förstöra värdet på investeringen och att försöka uppnå en real avkastning under tiden. Efter en lång period av kraftigt stimulerade finansmarknader ter sig börsuppgången som självklar och kapitalbevarandet nästan helt bortglömt. Det har bara handlat om att få största möjliga exponering mot uppsidan. I fastigheter, aktier eller krediter. Inflation har vi slutat prata om. Köpkraften tas för given, eller inflationen förblir så låg att den knappast behöver ingå i ekvationen.

I skrivande stund drar ett oväder plötsligt in från havet och stör sommarfriden. Solbadande turister flyr i panik och uppfällda parasoller blir snabbt offer för åskvädrets obevekliga kastvindar. På samma sätt som att de på förhand förväntade favoriterna att vinna fotbolls VM inte alltid lever upp till förväntningarna, kan inte vi heller förlita oss på att allt blir som vi tänkt oss. Plötsligt kommer ett finansiellt oväder och jakten på avkastning blir underordnat. Att få behålla det man har känns plötsligt som ett mycket attraktivt alternativ.

Vi på Catella Fonder försöker alltid ha detta i bakhuvudet när vi placerar våra kunders kapital. I vissa lägen kan girigheten i marknaden bli för stor och jakten på avkastning sker på bekostnad av tryggheten. Så vill vi inte att det skall vara. Vårt uppdrag är att förvalta. Se till att kapitalbevarandet alltid är centralt och att de risker som tas är väl genomtänkta och balanserade utifrån de mandat vi har. Då kan vi skapa den trygghet som vi vill att ni som kunder alltid skall känna när ni anförtror oss era pengar. Även om det skulle dra in en storm även på de finansiella marknaderna.

Tack för ert förtroende!

 

Senast ändrad: 27 juni 2018
Sverige

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten
Direkt: +46 8 614 25 12

Viktig information

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.