Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Inom Catella Fondförvaltning AB (Catella Fonder) hanterar vi personuppgifter i flera syften; bland annat för att kunna administrera vårt kontrakt med dig, supportera dig i frågor samt att nå ut med aktuell information.

Som du kanske vet, ersattes personuppgiftlagen den 25 maj 2018 av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt för oss inom Catella Fonder att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi jobbar aktivt med att säkerställa att våra produkter, processer och tjänster uppfyller dessa nya krav. Med anledning av detta har vi nu uppdaterat vår integritetspolicy som förklarar hur och i vilket syfte som vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Här hittar du personuppgiftspolicyn om hur Catella Fonder jobbar med hantering av personuppgifter. 

Du är också välkommen att kontakta oss per epost  eller ringa Catella Fonders kundtjänst 08-614 25 20 för att få veta mer.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här