Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Balanserad

Catella Balanserad är en bred fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna som externa fonder.

Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktie-, ränte- och hedgefonder. Fonden passar den som vill ha en aktivt förvaltad fondportfölj utan att själv behöva sköta de individuella fondinvesteringarna. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder. Fondens faktiska sammansättning anpassas löpande efter Catellas bedömning av det aktuella marknadsläget. Risknivån i fonden är lägre än i aktiefonder och högre än i räntefonder.

De bästa innehaven var de amerikanska aktieinvesteringarna som steg med nästan 10 % under perioden.
Ola Mårtensson 2019-01-31

Förvaltarkommentar

Frågan är om nedgången i slutet av december, var överdriven. Visserligen finns det en hel del att oroa sig för, t.ex. handelskrig mellan USA och Kina, recession i Tyskland/Europa, ökad inflation som en följd av mindre lediga resurser i ekonomin och höjda räntor. I slutet av december var det som om marknaden prisade in 100 % sannolikhet för alla dessa riskfaktorer. Efter att handelskriget inte eskalerar längre och att FED var ute och lugnade marknaden med att den inte är på autopilot vad det gäller räntehöjningar har glaset definitivt blivit mer halvfullt. Fortfarande ser Kina ganska svagt ut, men det är bra mycket bättre än att hela den globala ekonomin ser svag ut. På "mindre halvtomt"-temat har jag köpt lite mer svenska aktier under perioden.

Catella Balanserad steg med 4.06 % i januari månad, vilket var en efterlängtad vändning efter 4 raka förlustmånader. De bästa innehaven var de amerikanska aktieinvesteringarna som steg med nästan 10 % under perioden. Innehaven i tillväxtmarknaderna hade visserligen ännu bättre utveckling men eftersom de väger mindre i fonden så bidrog de inte lika mycket. Catella Sverige Hållbart Beta steg med drygt 7 % och var den tredje största bidragsgivaren till Balanserads utveckling. Överlag kan man konstatera att risktillgångar har gått mycket bra under januari och i princip alla innehav gav nollavkastning eller bättre.

 

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Balanserad är en aktivt förvaltad fond-i-fond som investerar i ett urval av Catellas egna och externa fonder.  Normalt är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska- och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

Fonden är till för dig som vill slippa att kontinuerligt göra valet mellan aktier, räntor och alternativa investeringar. Vi balanserar åt dig.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Ola Mårtensson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 79

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.