Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, fossila bränslen eller vapen.

Catella Småbolagsfond steg med 4,94% under oktober. Bland småbolag var fastighetsbolagen den sektor som presterade sämst och där är fonden underviktad.
Martin Nilsson, 2021-10-31

Förvaltarkommentar

Catella Småbolagsfond steg med 4,94% under oktober, vilket ska jämföras med Carnegies småbolagsindex som gick upp med 6,37%. Bland småbolagen var fastighetsbolagen den sektor som presterade sämst och där är fonden underviktad. Dock presterade svenska småbolag klart bättre under perioden än storbolagen. Alcadon kom med en solid Q3 rapport och var den mest positiva bidragsgivaren i oktober. Utöver Alcadon var Nordic Waterproofing och Addtech de bästa innehaven. Nordic Waterproofings Q3 kom in sämre än väntat i början på november och aktien tappade stor del av uppgången i oktober. Bland förlorarna i portföljen relativt index återfinns Fenix Outdoor, Xvivo Perfusion och Zalaris.

Stockholmsbörsen vände upp och slutade månaden på 5,03%. Inflationsförväntningarna fortsatte upp ytterligare något under oktober till de högsta nivåerna vi sätt på många år. Råvaru- och energipriser fortsatte generellt också upp i oktober och containerfraktraterna är fortsatt på höga nivåer. Den ekonomisk statistiken var generellt stark och något bättre än under september. Det gjorde att stagflationsoron lugnade ner sig vilket gav stöd åt börsen. Med fortsatt negativa realräntor framstår aktier fortfarande som ett hyfsat alternativ till obligationer. Marknaden skakade av sig oro för eventuella effekter av kommande tapering (att Federal Reserve ska minska köpen av obligationer) och kreditproblem i Kina.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Sven Thorén

Förvaltare
Direkt: +46 70 617 00 67
Ladda ner vCard
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här