Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, fossila bränslen eller vapen.

Under augusti avslutades rapportsäsongen och som vi konstaterade i förra månadsrapporten så har flertalet bolag överträffat marknadens förväntningar både gällande omsättning och vinst.
Martin Nilsson, 2021-08-31

Förvaltarkommentar

Catella Småbolagsfond steg under augusti med 0,4 procent. Fondens jämförelseindex var under samma period upp 3,1 procent. Hittills i år är fonden upp 25,0 procent. Främsta positiva bidragsgivare till den relativa avkastningen under månaden var innehaven i Fenix Outdoor, fastighetsbolaget Kungsleden samt finansbolaget Avanza. Kungsleden steg då det annonserats att Castellum lagt bud på bolaget. Budet är en kombination av kontanter och aktier. Fenix Outdoor är en internationell koncern med inriktning på produkter för natur och friluftsliv. Bolaget har starka egna varumärken som t.ex. Fjällräven, Tierra, Primus och Hanwag. Fenix Outdoor kombinerar en god organisk tillväxt med förvärv och gynnas av den starka globala friluftstrenden. Negativa bidragsgivare till den relativa avkastningen var innehaven i industrikoncernerna Nederman och Hexpol samt medicinteknikbolaget Elekta. I slutet av månaden steg vårt innehav i specialistläkemedelsbolaget Sobi då det i media spekulerades om ett bud på bolaget. Under inledningen av september presenterades att riskkapitalbolaget Advent och GIC lägger ett bud som styrelsen i Sobi rekommenderar att aktieägarna att acceptera. Aktien steg med hela 25,8 procent på en dag (vilket var den 2 september då budet annonserades).

Världens börser fortsatte att stiga under augusti. Stockholmsbörsen (OMX Stockholm Benchmark) steg med 0,3 procent. De svenska småbolagen presenterade bättre än storbolagen. Under månaden avslutades rapportsäsongen och som vi konstaterade i förra månadsrapporten så har flertalet bolag överträffat marknadens förväntningar både gällande omsättning och vinst. Framtidsutsikterna är generellt goda, men överskuggas av stigande råmaterialkostnader och brist på bland annat halvledare. Under månadens FED-möte lämnade den amerikanska centralbanken som väntat styrräntan oförändrad. Även den nuvarande omfattningen av tillgångsköp förblir oförändrat. Centralbanken är optimistisk kring tillväxten i ekonomin men är i nuläget inte i närheten av att överväga en räntehöjning. Under månaden har vi sett relativt stabila räntor och valutor, medan råvaror backade något.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Sven Thorén

Förvaltare
Direkt: +46 70 617 00 67
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här