Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Småbolagsfond

Catella Småbolagsfond är en aktivt förvaltad fond med målsättningen att leverera en högre avkastning än genomsnittet bland de svenska småbolag som ingår i indexet Carnegie Small Cap Net Return.

För att åstadkomma detta investerar fonden i en koncentrerad portfölj av noggrant utvalda svenska småbolagsaktier som förvaltarna anser är undervärderade. Analysprocessen bakom fondens investeringar baseras på Catellas fundamentalanalys och breda kunskap om svenska bolag. Fonden tillämpar negativ screening med avseende på hållbarhetskriterier, varför vi helt undviker positioner i företag som producerar tobak, alkohol, kommersiellt spel om pengar, pornografi, kol eller vapen.

Största positiva bidrag kom från Tomra som var upp 24 % efter att EU-kommissionen föreslagit en ny lag som skulle innebära att alla medlemsländer måste samla in 90 procent av alla dryckesflaskor i plast vid år 2025.
Henrik Holmer 2018-05-31

Förvaltarkommentar

Småbolag hade en stark utveckling under maj månad även om Stockholmsbörsen totalt sett var ner. Carnegie Small Cap Index var upp 1,79 % och fonden var upp 1,39 %. Hälsovårdssektorn hade störst negativt bidrag där framförallt Hansa Medical gick ner efter att en av storägarna sålde sitt innehav i en så kallad placing. Övriga negativa bidrag kom från Storebrand och Trelleborg. Största positiva bidrag kom från Tomra som var upp 24 % efter att EU-kommissionen föreslagit en ny lag som skulle innebära att alla medlemsländer måste samla in 90 procent av alla dryckesflaskor i plast vid år 2025. Andra positiva bidragsgivare var IAR samt undervikten i Intrum.

Bolagens rapporter för årets första kvartal fortsatte att komma in under månaden med överlag bra resultat. När det gäller makrostatistik var det något sämre än väntat i både USA och Europa. Inköpschefsindex indikerar dock fortsatt tillväxt framöver och arbetslösheten i USA föll något.  Nyhetsflödet dominerades annars av handelsdiskussioner mellan USA och omvärlden, mötet mellan Trump och Kim Jong-Un, det italienska valet samt det skrotade iran-avtalet. Även om det i skrivande stund är stabilt läge på nyhetsfronten finns med andra ord ett antal geopolitiska risker att hålla ögonen på inför sommaren.

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Småbolagsfond placerar i svenska små bolag och fokuserar på att hitta undervärderade bolag. Äkta så kallad ”stock picking” med andra ord.  

Fonden vänder sig till dig som vill ha en exponering mot svenska småbolag och med en högre förväntad avkastning än svenska aktiemarknadsindex och som har en placeringshorisont på minst fem – sju år. Fonden får använda derivat och fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.