Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella Sverige Hållbart Beta A

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Sverige Hållbart Beta A är en indexnära fond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen. Fonden tillämpar negativ screening för att exkludera bolag som producerar eller distribuerar varor och tjänster som är förknippade med skadliga hälso- och miljöeffekter eller är beroendeframkallande till mer än fem procent av omsättningen. Fonden exkluderar helt bolag bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på www.catella.com/sv/sverige/catella-fonder/hallbarhet

Catella Sverige Hållbart Beta A har som mål att spegla avkastningen av SIXRX-indexet, vilket är ett index viktat efter respektive bolags marknadsvärde och som består av alla bolag listade på Stockholmsbörsen och är beräknat inklusive utdelningar. Detta gör denna fond mer diversifierad än indexfonder som speglar OMXS30 och bara investerar i de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Fondens medel får inte placeras i bolag som bryter mot något av UN Global Compacts 10 principer.

Fonden som ger speglad avkastning

Fakta om fonden

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Faktablad.

Fondfakta

Catella Sverige Hållbart Beta är en indexnärafond som placerar i noterade bolag på Stockholmsbörsen (OMXS). Till skillnad från de flesta andra indexfonder får du här möjlighet att ta del av uppgången även i små bolag.

Fonden förvaltas av Mattias Larsson och Carl Johan Tjärnström och ska spegla avkastningen av indexet SIXRX. Det är ett brett aktieindex som består av alla bolag listade på OMXS och är beräknat inklusive utdelningar.

Vill du ha en fond som har en exponering mot hela Stockholmsbörsen så är detta fonden för dig. Fondens värde kan variera kraftigt över tid.

Historisk utveckling

Förvaltare

Sverige

Mattias Larsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 19
Ladda ner vCard
Sverige

Carl Johan Tjärnström

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 09
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här