Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Våra fondförvaltare

Catella erbjuder fyra typer av fonder och placeringsinriktningar med fokus på Norden. Vi förvaltar idag fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Vi tillämpar teamförvaltning, vilket gör att en fond inte är beroende av en enskild förvaltare. Teamen kompletterar varandra genom sina olika kompetensområden. 

 

Våra fonder

Per Johansson

Chief Investment Officer
Direkt: +46 72 353 12 46
E-mail

Förvaltare: Per Johansson, f 1979   
Fond: Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, Catella Hedgefond och Catella Småbolagsfond
Utbildning: MSc Finance, Lunds Universitet, -2004
Bakgrund: Fidelity Investments, Research Analyst, 2004-2010
Fidelity Investments, Portfolio Manager, 2010-2014
Bodenholm Capital AB, Chief Investment Officer & Founding Partner, 2015-2020
Boden Capital AB, Chief Investment Officer & Founding Partner, 2020-2022
Catella, Chief Investment Officer, 2022-

Mattias Larsson

Fondförvaltare
Direkt: +46 8 614 25 19
E-mail

Förvaltare: Mattias Larsson, född 1973
Fond: Catella Sverige Hållbart Beta och Catella Balanserad
Utbildning: MSc Finance, Lunds Universitet, -1998
Bakgrund: SHB Capital Markets, Trader, 2000-2004
Industrivärden AB, Portföljförvaltare, 2004-2019
Catella, Portföljförvaltare, 2021-

Martin Nilsson

Fondförvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
E-mail

Förvaltare: Martin Nilsson, f 1976
Fond: Catella Småbolagsfond och Catella Sverige Aktiv Hållbarhet
Utbildning: MSc Finance, Jönköpings Universitet, -1999
Bakgrund: Nordea, Analytiker, 1999-2005
Alecta Analytiker, 2005-2008
Nordea Investment Management, Portföljförvaltare, 2008-2015
Catella, Portföljförvaltare, 2015-

Carl Johan Tjärnström

Fondförvaltare
Direkt: +46 8 614 25 09
E-mail

Förvaltare: Carl Johan Tjärnström, född1991
Fond: Catella Sverige Hållbart Beta
Utbildning: Ekonomikandidat, Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala, -2015
Bakgrund: Catella, fondadministration, 2015-2016
Catella, Middle Office, 2016-
Catella, Portföljförvaltare, 2021-

Anders Wennberg

Fondförvaltare
Direkt: +46 8 614 25 60
E-mail

Förvaltare: Anders Wennberg, f 1972
Fond: Catella Hedgefond, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, Catella Småbolagsfond, Catella Avkastningsfond, Catella Credit Opportunity, Catella Nordic Corporate Bond Flex samt fond-i-fonderna Catella Balanserad och ICA fonderna
Utbildning: Msc Finance, Handelshögskolan Stockholm, -1997
Bakgrund: Investor AB, analytiker, 1997-2002
RAM One, analytiker, 2003-2009
Brummer & Partners, Zenit, Analytiker, 2009-2012
Brummer & Partners, Zenit, Portföljförvaltare, 2012-2016
Catella, Portföljförvaltare, 2016-

Stefan Wigstrand

Fondförvaltare
Direkt: +46 8 614 25 58
E-mail

Förvaltare: Stefan Wigstrand, f 1973
Fond: Catella Hedgefond, Catella Avkastningsfond, Catella Credit Opportunity samt Catella Nordic Corporate Bond Flex 
Utbildning: Ba Business Administration, Finance, Lund University -1998
Bakgrund: Öhman Fondkommission AB, Aktieanalytiker, 1998-2001
Öhman Fondkommission AB, Kreditanalytiker, Öhman PKM 2001-2004
Öhman Fondkommission AB, Delförvaltare, Öhman Företagsobligationsfond 2001-2004
Nexum Capital AB, Medgrundare & Portföljförvaltare, Fixed Income Funds & Structures, 2004-2012
Skandia Investment Management, Senior Portföljförvaltare, Fixed Income Funds & Mandates, 2012-2016
Catella, Portföljförvaltare, 2016-

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här