Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Våra fondförvaltare

Catella erbjuder fyra typer av fonder och placeringsinriktningar med fokus på Norden. Vi förvaltar idag fonder med olika förvaltarstil och riskprofil. Vi tillämpar teamförvaltning, vilket gör att en fond inte är beroende av en enskild förvaltare. Teamen kompletterar varandra genom sina olika kompetensområden. 

 

Våra fonder

Henrik Holmer

Fondförvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28
E-mail

 

Förvaltare: Henrik Holmér, f 1979
Fond: Catella Småbolagsfond, Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, Catella Sverige Hållbart Beta, samt fond-i-fonderna Catella Balanserad och ICA fonderna
Utbildning: MSc Economics and Business Administration, Stockholms Universitet 2005
Bakgrund: Catella, Fondadministration, 2005-10
Catella, Assisterande Portföljförvaltare, 2009-10
Catella, Portföljförvaltare, 2010-

Martin Jonsson

Fondförvaltare
Direct: +46 8 614 25 59
E-mail

 

Förvaltare: Martin Jonsson, f 1974
Fond: Catella Hedgefond och Catella Nordic Long/Short Equity – Nordic Long Short Mandat
Utbildning: Msc Finance, Handelshögskolan Stockholm, -1998
Bakgrund: Investor AB, analytiker, 1998-2001
Brummer & Partners, Zenit, analytiker, 2002-2007
Brummer & Partners, Zenit, Portföljförvaltare, 2008-2012
Brummer & Partners, Zenit, Portföljförvaltare/ Co-CIO, 2011-2012
Brummer & Partners, Zenit, CIO/styrelsemedlem, 2012-2016
Catella, Portföljförvaltare, 2016-

Martin Nilsson

Fondförvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
E-mail

 

Förvaltare: Martin Nilsson, f 1976
Fond: Catella Småbolagsfond och Catella Sverige Aktiv Hållbarhet
Utbildning: MSc Finance, Jönköpings Universitet, -1999
Bakgrund: Nordea, Analytiker, 1999-2005
Alecta Analytiker, 2005-2008
Nordea Investment Management, Portföljförvaltare, 2008-2015
Catella, Portföljförvaltare, 2015-

Mattias Nilsson

Fondförvaltare
Direkt: +46 8 614 25 04
E-mail

 

Förvaltare: Mattias Nilsson, f 1974
Fond: Catella Hedgefond och Catella Nordic Long/Short Equity 
Utbildning: International Master of Science in Business Administration, Växjö Universitet och Universitet of Freiburg
Bakgrund: Anaytiker Swedbank Markets 1997,
Analytiker Carnegie Investment Bank 1997 - 2000, 
Analytiker Futuris Asset Management 2000 - 2004,
Partner, fondförvaltare och vVD Futuris Asset Management 2004 - 2014,
Global head of research ABG Sundal Collier 2015,
Portföljförvaltare 2015 - 2019,
Catella Portföljförvaltare 2019 -

Anders Wennberg

Fondförvaltare
Direkt: +46 8 614 25 60
E-mail

 

Förvaltare: Anders Wennberg, f 1972
Fond: Catella Hedgefond och Catella Nordic Long/Short Equity – Nordic Long Short Mandat, Catella Sverige Hållbart Beta, Catella Avkastningsfond, Catella Corporate Bond, Catella Nordic Corporate Bond Flex samt fond-i-fonderna Catella Balanserad och ICA fonderna
Utbildning: Msc Finance, Handelshögskolan Stockholm, -1997
Bakgrund: Investor AB, analytiker, 1997-2002
RAM One, analytiker, 2003-2009
Brummer & Partners, Zenit, Analytiker, 2009-2012
Brummer & Partners, Zenit, Portföljförvaltare, 2012-2016
Catella, Portföljförvaltare, 2016-

Stefan Wigstrand

Fondförvaltare
Direct: +46 8 614 25 58
E-mail

 

Förvaltare: Stefan Wigstrand, f 1973
Fond: Catella Hedgefond och Catella Nordic Long/Short Equity – räntemandat och Catella Avkastningsfond, Catella Credit Opportunity samt Catella Nordic Corporate Bond Flex 
Utbildning: Ba Business Administration, Finance, Lund University -1998
Bakgrund: Öhman Fondkommission AB, Aktieanalytiker, 1998-2001
Öhman Fondkommission AB, Kreditanalytiker, Öhman PKM 2001-2004
Öhman Fondkommission AB, Delförvaltare, Öhman Företagsobligationsfond 2001-2004
Nexum Capital AB, Medgrundare & Portföljförvaltare, Fixed Income Funds & Structures, 2004-2012
Skandia Investment Management, Senior Portföljförvaltare, Fixed Income Funds & Mandates, 2012-2016
Catella, Portföljförvaltare, 2016-

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här