Skip to content Go to main navigation Go to language selector

ICA fonderna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Catella Fonder har ett samarbete med ICA Banken AB. Catella Fonder förvaltar dessa och de marknadsförs och säljs av ICA Banken AB.

För köp och försäljning av andelar i de tre ICA-fonderna, kontakta ICA Banken AB på tel 033-47 47 90 eller icabanken.se.

 

 

Historisk utveckling

 

Personuppgiftspolicy (GDPR):

Inom Catella Fondförvaltning AB (Catella) hanterar vi personuppgifter i flera syften; bland annat för att kunna administrera vårt kontrakt med dig, supportera dig i frågor samt att nå ut med aktuell information.

Som du kanske vet, kommer personuppgiftslagen den 25 maj att ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Det är viktigt för oss inom Catella att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi jobbar aktivt med att säkerställa att våra produkter, processer och tjänster uppfyller dessa nya krav. Med anledning av detta har vi nu uppdaterat vår integritetspolicy som förklarar hur och i vilket syfte som vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Här hittar du personuppgiftspolicyn om hur Catella jobbar med hantering av personuppgifter. Du är också välkommen att kontakta oss på mail eller ringa Catellas kundtjänst 08-6142520.

Förvaltare

Sverige

Mattias Larsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 19
Ladda ner vCard
Sverige

Anders Wennberg

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 2560
Ladda ner vCard

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer här