Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Marknadsanalys

Catellas förmåga att analysera fastigheter och marknadsfaktorer är avgörande för fastighetsägare i samband med strategiska beslut avseende investeringar i nya marknader eller nya tillgångsslag. Är du i behov av sådana beslutsunderlag?

Catella tillhandahåller ett brett spektrum av strategisk rådgivning till fastighetsägande bolag. Våra analyser och strategirådgivning grundar sig på djup marknadskännedom och ett brett kontaktnät i fastighetssektorn. Vi tillhandahåller kunskap och strategier avseende affärsupplägg, strukturförändringar, inträde i nya marknader, finansieringsfrågor eller andra större affärskritiska beslut.

Catella vill framhålla en noggrann analys som en viktig framgångsfaktor i varje transaktion. CREDI-rapporten är ett exempel på hur vi i detalj följer utvecklingen i finansmarknaden.

Senaste rapporter avseende den svenska marknaden

Anmäl dig till CREDI-rapporten

Vill du att vi skickar CREDI-rapporten till dig? Här kan du anmäla dig för att prenumenera på våra utskick.

Kontakt

Sverige

Arvid Lindqvist

Head of Research
Direkt: +46 8 463 33 04
Ladda ner vCard