Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Karriär på Catella

Plats för din idé

Arbeta på Catella i Sverige

Vi söker hela tiden nya talanger och erfarna personer för att stärka alla delar inom vår verksamhet. Skicka gärna din spontanansökan till någon av våra jobbkontakter.

Om Catella Group

Arbeta på Catella

Vi är ett kunskapsföretag och våra medarbetare är vår i särklass viktigaste resurs. För att nå långsiktig framgång måste vi attrahera och behålla nyckelmedarbetare. Därför är det viktigt att främja en stimulerande arbetsmiljö där medarbetarna både kan utvecklas och bidra till Catellas framgång. Målet är att Catella ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom fastighet och finans.

Catella Group i siffror

500+
Anställda
14
Länder
82%
Universitetsutbildade
41%
Kvinnor
Professional
  • Vi åtar oss att upprätthålla principer och uppnå högsta standard för vår service. På Catella strävar vi alltid efter att leverera över det förväntade – Deliver beyond the expected!

Respectful
  • Vi välkomnar feedback och håller oss själva ansvariga för våra prestationer samt interagerar med värdighet och integritet. På Catella är vi stödjande och positiva.
Entrepreneurial
  • Vi ska bygga vidare på vårt rykte om djup kunskap och förståelse för våra marknader. Vi är mottagliga för nya idéer och innovativa när vi skapar våra produkter.

People-oriented
  • På Catella finns det alltid plats för din idé - våra anställda är vår bästa tillgång och våra kunder och investerare vårt primära fokus. Vi försöker lyssna, lära oss och svara. Catella-anställda tar ansvar för sina bidrag - vi kallar det Dealability.

Kontakta oss för karriärmöjligheter i Sverige

Sverige

Josefin Gramel

HR Manager Sweden
Direkt: +46 8 463 33 83
Ladda ner vCard