Skip to content Go to main navigation Go to language selector
24 april 2019, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare till Wihlborgs

Catella har varit rådgivare till Wihlborgs vid avyttring av fastighet i Lund.

Pressmeddelande från Wihlborgs:

Wihlborgs säljer i Lund

Wihlborgs har idag tecknat avtal om att sälja fastigheten Landsdomaren 6 i Lund omfattande totalt 27 500 m² uthyrningsbar yta.

Fastigheten säljs till Intea Fastigheter AB (publ) genom en bolagsaffär för en köpeskilling om totalt 1 400 Mkr. Hyresvärdet är cirka 65 Mkr och frånträde sker den 31 maj 2019.

Landsdomaren 6 är fullt uthyrd till Region Skåne som bedriver verksamhet inom vuxenpsykiatri i lokalerna. Region Skåne hyr lokalerna på ett 20-årigt avtal som löper till och med 31 maj 2033.

- Detta är en färdigutvecklad fastighet med ett långt hyresavtal och den fortsatta potentialen att tillföra ytterligare värde är begränsad. Genom att sälja den frigör vi resurser så att vi kan fokusera på att utveckla fastigheter där vi kan skapa nya värden och nya möjligheter, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

- Intea står för ett långsiktigt och aktivt ägande med inriktning på offentliga hyresgäster. Det gör att vi känner oss trygga med att vår hyresgäst även framöver får en hyresvärd med fokus på långsiktiga relationer och hög servicegrad.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)