Skip to content Go to main navigation Go to language selector
7 oktober 2021, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare till Balticgruppen vid avyttring av samhällsfastigheter i Umeå

Catella har varit rådgivare till Balticgruppenvid avyttring av en portfölj med elva samhällsfastigheter i Umeå. Köpare är SBB.

Parternas gemensamma pressmeddelande:

SBB växer i Umeå – förvärvar fastigheter av Balticgruppen och Gazette

SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) förvärvar ett större bestånd på Umedalen i Umeå av Balticgruppen och Gazette. Efter förvärvet kommer SBB äga samtliga samhällsfastigheter på Umedalens före detta sjukhusområde. Redan idag äger de fyra samhällsfastigheter i området.

Affären med Balticgruppen och Gazette omfattar cirka 40 000 kvadratmeter och består till största del av samhällsfastigheter, det vill säga utbildnings- och vårdlokaler. Inom beståndet finns även bostäder, IKSU Spa och Umebygdens före detta sjukhem.

– Umeå är en stad med stark tillväxt där vi ser stor potential att kunna bidra med att skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt för Umedalen och Umeå kommun som helhet säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef på Samhällsbyggnadsbolaget. För de befintliga hyresgästerna kommer det inte innebära några förändringar att vi tar över – vi ska fortsätta se till att hyresgästerna trivs och känner sig stolta över att bo och verka i området.

David Carlsson, vd och koncernchef på Balticgruppen, säger så här om försäljningen:

– Affären är ett kvitto på Umeås attraktivitet på fastighetsmarknaden. SBB investerar långsiktigt och hållbart, att de fortsätter växa i Umeå genom förvärv är ännu ett kvitto på Umeås attraktivitet. Den starka tillväxten och gemensamma visionen 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt attraherar bolag som SBB att etablera sig och växa i Umeå. Vi behöver vara många som hjälps åt för att stärka Umeås attraktionskraft. Avyttringen är ett led i Gazettes och Balticgruppens strategi att investera i den kommande stadsdelen Östra Station samt universitets- och sjukhusområdet, området som kallas Umeå universitetsstad.

1988 förvärvade UMI Fastighetsutveckling AB, nuvarande Balticgruppen, hela sjukhusområdet med ett tjugotal byggnader. Idag innehåller området bland annat vårdcentral, förskolor och grundskolor. Runt sjukhusområdet har bostadsområdet Umedalen vuxit fram. På området finns också rekreationsanläggningen IKSU Spa och Umedalens skulpturpark.

Skulpturparken, en av Europas främsta skulptursamlingar, ägs och förvaltas fortsatt av Fort Knox Förvaring AB.

– Vi är stolta över hur området utvecklats från ett sjukhusområde till den fina stadsdel det är idag. Skulpturparken är en stor attraktion för området och ett besöksmål för Umeå. Vi är positiva till att SBB fortsatt vill värna om stadsdelen Umedalen och Skulpturparken, avslutar Jonas Olsson, ägare av Balticgruppen.

Tillträde till fastigheterna sker den 1 november i år.

 

Till pressmeddelandet