Skip to content Go to main navigation Go to language selector
22 november 2021, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare när Trianon förvärvar 174 lägenheter i centrala Malmö

Catella var rådgivare till säljaren vid avyttringen av två bostadsfastigheter i Malmö.

Pressmeddelande från köparen Fastighets AB Trianon:

Trianon förvärvar 174 lägenheter i Malmö

Trianon har tecknat avtal om förvärv av bostäder i centrala Malmö omfattande cirka 12 900 kvm fördelat på 174 lägenheter. Det överenskomna fastighetsvärdet är 630 Mkr, efter avdrag för latent skatt. Förvärvet är i linje med bolagets strategi att fokusera på bostäder och samhällsfastigheter i Malmö med omnejd.

Avtal har idag tecknats om förvärv av fastigheterna Basunen 3 och Nyborg 22 omfattande cirka 12 900 kvm fördelat på 174 lägenheter. Två av husen är relativt nyproducerade och resterande har renoveringspotential.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 630 Mkr, efter avdrag för latent skatt. Hyresvärdet uppgår till 23,6 Mkr.

Förvärvet sker i bolagsform och tillträde av fastigheterna planeras till den 16 december 2021. Förvärvet kommer att finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy.

”Vi är mycket nöjda med förvärvet av ett synnerligen välskött fastighetsbestånd på ett av Malmös bästa lägen. Två av husen är relativt nyproducerade och resterande ger möjlighet till värdeskapande investeringar - dessutom finns Brf-potential”, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Till Trianons pressmeddelande