Skip to content Go to main navigation Go to language selector
26 november 2021, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare till Wallenstam vid avyttring av bostadsportfölj

Catella agerade rådgivare vid Wallenstams avyttring av sex bostadsfastigheter i Sundbyberg och Gröndal. Köpare var SBB.

Wallenstams pressmeddelande:

Wallenstam säljer till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Wallenstam har idag tecknat avtal om att sälja sex stycken fastigheter till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB"). Fastigheterna ligger i Sundbyberg och i Gröndal, Stockholm och säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 1 150 Mkr.

- I Sundbyberg satsar vi på vårt stadsutvecklingsprojekt Umami Park där vi bygger cirka 1 000 lägenheter. Vi väljer nu att sälja våra två övriga fastigheter i Sundbyberg som vi ägt länge, där vi gjort omfattande tekniska renoveringar och det känns bra att nu lämna över stafettpinnen till en trygg och stabil fastighetsägare i SBB. Sundbyberg är en spännande kommun och vi bygger gärna ännu mer där i framtiden, säger Mathias Aronsson, regionchef Stockholm och Uppsala samt vice vd Wallenstam.

Följande fastigheter ingår i affären med SBB:

• Sundbyberg Fjällnäset 14 med adress Högklintavägen 9-11
• Sundbyberg Lärkan 14 med adress Kolonivägen 2-4/Skogsbacken 1-3/Tulegatan 8-14/Ängsstigen 1-7
• Stockholm Barlasten 4 med adress Fågelsångsvägen 17
• Stockholm Barlasten 6 med adress Fregattvägen 4-8
• Stockholm Barlasten 8 med adress Fågelsångsvägen 1
• Stockholm Galjonsbilden 28 med adress Matrosbacken 15

Samtliga fastigheter är bostadsfastigheter. De två fastigheterna i Sundbyberg omfattar cirka 12 500 kvm bostäder, 7 000 kvm kommersiellt och 10 000 kvm garage. De fyra fastigheterna i Gröndal, Stockholm omfattar i huvudsak bostäder om totalt cirka 6 000 kvm, samt 1 000 kvm kommersiellt och 500 kvm garage.

Det överenskomna fastighetsvärdet för samtliga sex fastigheter, som alla säljs via bolag, uppgår till 1 150 Mkr. Wallenstam frånträder fastigheterna den 31 januari 2022.

Till pressmeddelandet