Skip to content Go to main navigation Go to language selector
3 september 2021, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare vid avyttring

Catella har varit rådgivare till säljaren vid avyttring av tre fastigheter i centrala Kristianstad. Köpare är Brinova Fastigheter AB.

Pressmeddelande från köparen Brinova Fastigheter AB:

Brinova förvärvar och tillträder citybostadsfastigheter i Kristianstad

Brinova Fastigheter AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av tre citybostadsfastigheter, Kristianstad Fältmarskalken 3, Hans Kock 9 och Hans Kock 14. Fastigheterna som är belägna i de centrala delarna av Kristianstad, består främst av hyresbostäder, gym och daglig verksamhet. Tillträde sker omgående.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 10 000 kvm varav cirka 60% utgörs av bostäder. Hyresvärdet uppgår till 15,1 Mkr och de förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 234,5 Mkr.

Fastigheten Kristianstad Fältmarskalken 3 ligger mitt i centrala Kristianstad vid Lilla torg. Det är en typisk cityfastighet med butiker och restaurang på markplan, gym på våningsplan 2 och 28 hyresbostäder på de övre våningarna. I fastigheten finns även ett underjordiskt garage med 56 platser.

Fastigheten Hans Kock 9 ligger även den centralt i de gamla kvarteren i Kristianstad. I markplan är det restauranger och de övre tre våningsplanen består av 15 hyresbostäder.

Fastigheten Hans Kock 14 ligger angränsande till ovanstående fastighet. I markplan är det daglig verksamhet som Kristianstad kommun hyr och de övre våningarna består av 31 hyresbostäder. I fastigheten finns underjordiskt garage med 48 platser.

VD Per Johansson kommenterar förvärvet och tillträdet:

”Fastigheterna blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i Kristianstad, vilket gör oss till en ledande fastighetsaktör i kommunen. Genom att de förvaltas av den befintliga organisationen ger det även ett betydande tillskott till vårt förvaltningsresultat.”

 

Till Brinovas pressmeddelande