Skip to content Go to main navigation Go to language selector
11 februari 2022, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare vid logistikaffär i Svenljunga

Catella agerade säljrådgivare när Arom-Dekor Kemi AB avyttrar lager- och industrifastighet i Lockryd i Svenljunga. Köparen var Logistea AB.

Köparen Logisteas pressmeddelande:

Logistea förvärvar och tillträder fastighet i Lockryd i Svenljunga till ett värde av 90 Mkr

Logistea AB (publ) har idag förvärvat och tillträtt en lager- och industrifastighet i Lockryd i Svenljunga till ett fastighetsvärde om 90 Mkr. Årlig hyresintäkt uppgår till 5,6 Mkr och driftnetto till 5,4 Mkr.

Logistea förvärvade och tillträdde idag en lager- och industrifastighet (Lockryd 2:73) i Lockryd, attraktivt belägen i den expansiva Boråsregionen. Säljaren är Arom-Dekor Kemi AB som samtidigt tecknar ett 15-årigt hyresavtal (triple-net) på hela den uthyrningsbara arean, vars produktion och förpackning till största del sker i fastigheten.

Fastigheten har ett utmärkt läge med närhet till flera europavägar och består av cirka 27 700 kvadratmeter markyta samt 10 585 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Majoriteten av uthyrningsbar yta utgörs av om- eller tillbyggnad som skett under 2021. Årlig hyresintäkt uppgår till 5,6 Mkr och driftnetto estimeras till 5,4 Mkr.

Logistea har en aktiv förvärvsstrategi i västra Sverige och vi ser en stor potential till fortsatt tillväxt i regionen. Extra glädjande är det också att vi med förvärvet även får förtroendet att teckna ett 15-årigt hyresavtal med ett stabilt och växande företag som Arom-Dekor, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Logistea finansierar köpet genom kontant betalning samt banklån.

Till Logisteas pressmeddelande

Logistik Svenljunga