Skip to content Go to main navigation Go to language selector
1 februari 2022, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare till CapMan vid avyttring av kontor

Catella agerade rådgivare vid CapMan Real Estates avyttring av en kontorsbyggnad i Södra Värtan, Stockholm. Köpare var Areim.

CapMan Real Estates pressmeddelande:

CapMan Real Estate säljer kontorsbyggnad i Södra Värtan, Stockholm

CapMan Nordic Real Estate II har sålt två fastigheter, Lybeck 2 och Ladugårdsgärdet 1:51 till nordiska fondförvaltaren Areim. Fastigheterna omfattar en total uthyrningsbar yta på över 29,000 kvadratmeter och ligger i Södra Värtan, Stockholm.
 
Fastigheterna förvärvades ursprungligen av CapMan i december 2017 tillsammans med en tredje fastighet, en stationsbyggnad som såldes separat år 2020. Sedan förvärvet har CapMan tecknat flera hyreskontrakt med statliga hyresgäster samt genomfört omfattande renoveringar. CapMan har även inlett en detaljplaneprocess med målsättningen att väsentligt öka byggrätterna på båda fastigheterna. 
 
"Sedan förvärvet har vi totalrenoverat stora delar av byggnaden på Lybeck 2 och signerat nya hyreskontrakt med ett flertal statliga hyresgäster. Vi har även arbetat med och förberett byggnaden för den pågående detaljplaneprocessen, vilken tillför intressanta nya utvecklingsmöjligheter. Vi är väldigt nöjda med det vi åstadkommit under vår ägandetid. Lybeck är ett bra exempel på vår value add-strategi och den här försäljningen kommer att bidra till resultatet i vår framgångsrika andra value add-fond.," säger Anna Reuterskiöld, Partner och chef för CapMan Real Estate Sverige.
 
CapMan Real Estate förvaltar för närvarande fastigheter till ett värde av ca 4 miljarder Euro. Real Estate-teamet består avca 60 personer baserade i Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, Oslo och London.
 
Lybeck är den fjärde avyttringen för CapMan Nordic Real Estate II. Fonden är en value add-fond etablerad 2017 med 15 kvarvarande tillgångar i sin portfölj. För närvarande investerar teamet sin tredje nordiska value add-fond, CapMan Nordic Real Estate III, vilken sattes upp i september 2020 och har 564 miljoner euro i eget kapital.