Skip to content Go to main navigation Go to language selector
29 november 2022, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare till köparen vid Mofasts avyttring av fastigheter i Örebro

Catella agerade rådgivare till köparen Norrpalatset vid Mofasts avyttring av två bostadsfastigheter i Örebro.

Pressmeddelande från Mofast:

Mofast AB (Publ) avyttrar två flerbostadsfastigheter i Örebro

Mofast har via ett koncernbolag tecknat avtal om att avyttra flerbostadsfastigheterna Örebro Hampan 1 och Örebro Hampan 15 till Norrpalatset Holding AB, företrädda av Catella.

Fastigheterna omfattar ca 3 000 kvm uthyrbar yta och förvärvades i samband med köpet av en större portfölj tidigare i år. Fastigheterna utgjorde Mofasts enda bostadsbestånd i Örebro.

Försäljningarna sker till ett överenskommet fastighetsvärde om 70 MSEK, vilket följer bokfört värde och överensstämmer med den senaste oberoende värderingen av fastigheterna. Tillträde är ej villkorat av finansiering och beräknas ske under första kvartalet 2023.

Till Mofasts pressmeddelande