Skip to content Go to main navigation Go to language selector
17 november 2022, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare till säljaren Corem vid avyttringen av en lager- och kontorsfastighet i Malmö

Catella agerade rådgivare till säljaren Corem vid avyttringen av en lager- och kontorsfastighet på Limhamn i Malmö.

Pressmeddelande från säljaren Corem Property Group AB (publ):

Corem säljer en fastighet i Malmö för 135 mkr

Corem har tecknat avtal om att sälja fastigheten Malmö Kajan 37 till ett underliggande fastighetsvärde om 135 mkr.  

Fastigheten, som är belägen i Limhamn, har en uthyrningsbar area om 14 476 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för industri/lager och kontor. Hyresvärdet uppgår till 13 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 86 procent.

Frånträde är planerat till den 1 december 2022.

Till Corems pressmeddelande