Skip to content Go to main navigation Go to language selector
20 december 2022, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare till säljaren när Nordr förvärvar bostadsbyggrätter i Mölnlycke

Catella agerade rådgivare till Säljaren Förbo som ägs av fyra kommuner i regionen.

Pressmeddelande från Förbo:

Förbo möjliggör utveckling av Säteriet

Säteriet är ett attraktivt bostadsområde i Mölnlycke med närhet till centrum, natur och bra kommunikationer. Förbo har utvecklat området under flera år genom renoveringar, upprustad utemiljö, en ny aktivitetspark och nyproducerade hyresrätter. Nu möjliggör vi för bostadsutvecklare att tillföra fler bostäder till området i andra upplåtelseformer.

Det är nu klart att bostadsutvecklaren Nordr förvärvar fyra av de fem kvarteren som ingår i detaljplanen för Säteriet. Förbo behåller ett bostadskvarter för att bygga ett fyrtiotal lägenheter och ett parkeringsgarage. Försäljningen beräknas ge ett tillskott på 360 nya bostadsrättslägenheter i Säteriet och kvarteren kommer att byggas etappvis under ett flertal år framöver.

- Som ett led i utvecklingen av Säteriet är det glädjande att vi nu går in i nästa fas där området kompletteras med bostadsrättslägenheter. Vi ser fram emot att tillsammans med Nordr bygga vidare på de kvaliteter som finns i området och skapa ett hållbart och attraktivt bostadsområde, säger Anna Ola, fastighetsutvecklingschef på Förbo.

Nordr planerar säljstart av sitt första kvarter till 2024.

- Vi ser verkligen fram emot att få driva utvecklingen av Säteriet tillsammans med Förbo. Området har stor potential och vi har ett väldigt stort förtroende för Förbos sätt att hantera sitt uppdrag, säger Biljana Pehrsson, vd för Nordr Sverige.

Befintliga hus möter nya kvarter

Marken på Säteriet är kuperad och de nya kvarteren består av hus med olika antal våningar. För att minska insynen till Förbos befintliga lägenheter kommer varje nytt kvarter, som byggs angränsande till Förbos hus, att bli maximalt tre våningar högt. Husen mot Platåvägen blir högre.

- I detaljplanen har vi försökt att utforma de nya kvarteren med gavlarna, husens kortsidor, mot våra hus. På så vis blir insynen inte lika påtaglig och hyresgästen möts av synen av en annan innergård från sitt fönster istället för en husfasad, säger Anna Olá. Det är viktigt att de nya husen samspelar med det som står där idag...

Till Förbos pressmeddelande

Visionsbild Säteriet.jpg