Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2 november 2022, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare till säljaren när Granit Bostad AB förvärvar bostadsportfölj i Malmö

Catella var rådgivare vid försäljning av tre bostadsfastigheter om 27 840 kvadratmeter i Malmö.

Pressmeddelande från Granit Bostad AB:

Granit Bostad förvärvar tre bostadsfastigheter i Malmös bästa lägen

Fastighets AB Beritsholm har sedan 1997 ägt och förvaltat fastigheterna Örehus 1 och 3 samt Astrid 1 i Malmö. Fastigheterna, som har blivit välkända siluetter vid Malmös kustlinje, förvärvades i samband med arvsskiftet efter byggmästaren Henning Persson.

Fastigheterna har under denna tid förvaltats och förädlats för att skapa största möjliga trivsel för hyres-gästerna och på lång sikt ett bestående värde.

Familjen Bernhede planerar nu för nästa generationsskifte. Efter noggrant övervägande har man funnit att det blir bäst för hyresgästerna och för fastigheternas förvaltning att ägandet av aktierna övergår till en finansiellt stark ägare som kan skapa fortsatt trygghet för hyresgästerna. Förutsättningar skapas också för att kunna möta de utmaningar som hela branschen står inför.

”Vi är därför både glada och stolta över att överenskommelse har träffats med Granit Bostad om överlåtelse av aktierna i Fastighets AB Beritsholm per den 1 november 2022. Det är vår övertygelse att Granit Bostad har de rätta förutsättningarna för att kunna förvalta de fastigheter som byggmästaren Henning Persson byggde i mitten av nittonhundratalet och med bibehållande värdegrunder, som vi tillämpat genom alla år” säger familjen Bernhede.

Fastigheterna, som håller en mycket hög standard, omfattar en uthyrningsbar yta om 27 840 kvm varav majoriteten utgörs av bostadsyta fördelat på 312 lägenheter. I de tillhörande garagen finns totalt 177 parkeringsplatser.

”Förvärvet kompletterar mycket väl Granit Bostads befintliga bestånd i Malmö och vi är stolta över att ta över dessa mycket välförvaltade och välbelägna fastigheter, säger Rickard Backlund, VD Granit Bostad.