Skip to content Go to main navigation Go to language selector
15 februari 2023, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella var rådgivare till Stadsmissionen

Stort intresse för centrumfastighet i Göteborg

Pressmeddelande från säljaren Stadsmissionen

Göteborgs Stadsmission säljer fastighet till EHF AB

14 februari, 2023
Göteborgs Stadsmissions gula tegelbyggnad på Stigbergsliden 6 är en välkänd syn för många göteborgare. Fastigheten har funnits i stadsmissionens ägo sedan huset byggdes 1964. Huset har spelat en stor och central roll, men motsvarar idag inte de behov organisationen har för att på bästa sätt möta de växande sociala behoven i Göteborg. De nya ägarna, EHF AB tog över fastigheten 1 februari, men Stadsmissionen blir kvar som hyresgäst.

Verksamheten växer och finns där behoven finns Göteborgs Stadsmission finns på ett 25-tal olika platser i Göteborg och andra västsvenska kommuner. En stor del av arbetet drivs lokalt där besökare och deltagare finns. Detta skiljer sig väsentligt från när Stadsmissionen grundades 1952 och verksamheten var centrerad till några få platser, företrädesvis i centrum.

Stort intresse för fastigheten Under hösten 2022 genomfördes en försäljningsprocess och fastighetsbranschen visade ett stort intresse för denna centralt belägna fastighet. Köpet gjordes klart under januari och den nye ägaren är EHF AB, en fastighetsutvecklare med bas i Uddevalla/Lidköping. EHF AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd med bas i Uddevalla/Lidköping. Företaget är också en av de större delägarna i Götenehus Group.

Det är i nuläget inte beslutat vad fastigheten kommer att användas till fortsättningsvis.

Stadsmissionen investerar i ett mänskligare samhälle Intäkterna från försäljningen kommer bidra till Göteborgs Stadsmissions strategi om att göra mer för fler. Pengarna kommer användas för nya lokaler eller andra större investeringar i syfte att erbjuda akut hjälp och långsiktigt stöd för människor i utsatthet.

”Vi vet att vi lämnar Stigbergsliden 6, ett hus som betytt så mycket för så många, i väldigt trygga händer och det känns bra”, säger Lars Durfelt, Tf Direktor/VD på Göteborgs Stadsmission. ”Försäljningen ger oss möjlighet att fokusera på det som vi är bäst på, socialt arbete, och lämna fastighetsförvaltning till EHF som är experter på det”.

”Stigbergsliden 6 är en historisk göteborgsbyggnad med många personliga berättelser och vi är stolta att få äga, utveckla och förvalta denna fastighet”, säger Per Alexanderson, VD på EHF AB. ”Vi har ju också förmånen att få ha kvar Göteborgs Stadsmission som hyresgäster, vilket vi ser som mycket positivt”.

Till Stadsmissionens pressmeddelande