Skip to content Go to main navigation Go to language selector
31 januari 2023, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella var rådgivare till Välaborgen AB när SLP förvärvade en fastighet i Helsingborg

Catella var rådgivare till Välaborgen AB vid avyttringen av en lager- och logistikfastighet på Väla Södra i Helsingborg.

Pressmeddelande från köparen SLP (Swedish Logistic Property):

SLP köper ännu en logistikfastighet i Helsingborg

SLP har idag förvärvat och tillträtt en fullt uthyrd logistikfastighet i Helsingborg. Fastigheten, Grusbädden 1, är belägen i Väla Södra där SLP sedan tidigare äger flera logistikfastigheter. Den uthyrningsbara ytan uppgår till ca 10 200 kvm och fastigheten har ytterligare expansionsmöjligheter. I fastigheten finns två hyresgäster, Order Nordic och Ramudden, med en genomsnittlig kontraktstid om 4,7 år. Årshyran, som är fullt indexreglerad, uppgår till ca 8,5 mkr.

”Detta är en stor fastighet med expansionsmöjligheter i ett attraktivt område. Vi ser goda möjligheter att installera solceller, miljöcertifiera fastigheten och stärka driftsnettot. Logistikläget, Väla Södra, är ett väl etablerat område, i knutpunkten mellan E4/E6 och E20, och jag ser fram emot att fortsätta stärka SLP:s position i Helsingborg”, säger Peter Strand, vd på SLP.

Fastigheten som är byggd 1980 och är tillbyggd 2020 respektive 2021, förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om ca 108 mkr. Säljaren är Välaborgen AB. Transaktionen finansieras med säkerställd bankfinansiering och egna medel.

Till SLP:s pressmeddelande