Skip to content Go to main navigation Go to language selector
4 juni 2024, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare när PEAB avyttrar fastighet i Borås

Cernera Fastigheter förvärvar handelsfastigheten Knallerian i Borås. Catella var rådgivare till säljaren PEAB.

Pressmeddelande Cernera:

Cernera förvärvar landmärket Knallerian

Knallerian, som är en central del av handelsområdet Knalleland i Borås, förvärvas av Cernera från Peab. Med en total yta om 22 500 kvadratmeter, som inkluderar handel, kontor, lager och gym, inleds nu en spännande utvecklingsfas för att öka attraktionskraften i både fastigheten och området.

Knallerian har länge varit signifikant för handelsområdet och Cernera har planer på att inte bara bevara, utan också förstärka fastighetens och områdets attraktionskraft. Dessa planer inkluderar ett mer effektivt utnyttjande av handelsytor, förnyad yttre gestaltning och fokus på att få fler olika typer av verksamheter till huset. Fastigheten ligger attraktivt nära arena, event samt handel. Tillgången till kollektivtrafik och parkeringar är god. Sedan tidigare har fastigheten ett flertal väletablerade hyresgäster som Cernera är glada att få fortsätta och utveckla samarbetet med.

– Nu är det dags att ge Borås en handel som staden förtjänar, säger Oskar Malmén, vd Cernera. Att ta över Knallerian är en fantastisk möjlighet att förstärka dess position som en levande destination. Det handlar både om att utveckla det som finns och att därutöver få in nya hyresgäster. Områdets framtid har länge varit osäker men det är nu tid att satsa framåt.

Handelsområdet Knalleland inhyste från början butiker från flertalet av Borås välkända postorderföretag. Området har sedan starten 1975 växt till att idag innefatta omkring 100 butiker och verksamheter med sju miljoner besökare varje år.

Till Cerneras pressmeddelande