Skip to content Go to main navigation Go to language selector
6 februari 2024, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare till Fastighets AB Regio vid försäljningen av Råby Centrum i Västerås.

Artikel från Fastighetsvärlden:

För 70 miljoner kronor är Västerås stad på väg att gå i mål med köpet av Råby centrum, fastigheten Lövhagen 29, från Regio.

Ett beslut om köpet väntas på mötet i kommunfullmäktige 1 februari. Fastigheten innehåller 4.900 kvm lokaler, varav stadens inhyrning utgör 64 procent av lokalytan. Fastigheten, som ligger i västra Västerås, innehåller bland annat bibliotek, familjecentrum, fritidsgård och en idrottshall. Även bland annat Folktandvården och Ica är hyresgäster i fastigheten.

Regio har ägt den aktuella fastigheten sedan 2017 då man köpte den från Hemsö. Regio har under sitt innehav bland annat installerat solceller och uppgraderat energitekniken. Det har resultat i 74 procent energireducering och årlig reducering av CO2e om 60 ton.

Hemsö (då ägt av Kungsleden och Tredje AP-fonden till lika delar) i sin tur köpte den aktuella fastigheten 2011 (då hela 9000 kvm) för 130 miljoner kronor från ett jv bestående av Peab, Bostads AB Mimer, Västerås kommun och Riksbyggen.

Fastighets AB Regio ägs av Tredje AP-fonden och Brunswick. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om cirka 800 000 kvm, fördelat på 16 orter, till ett marknadsvärde om cirka 16 miljarder kronor.

I Västerås äger Regio även centrala Sigmahuset om 18 000 kvm som köptes från Barings 2017 och ett bestånd om fyra fastigheter om 22 000 kvm som förvärvades från Länsförsäkringar Bergslagen 2019.

Till Fastighetsvärldens artikel