Skip to content Go to main navigation Go to language selector
30 maj 2024, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella var rådgivare till K2A när Lansa Fastigheter förvärvade nyproducerad bostadsfastighet i Lund

Catella agerade rådgivare till K2A vid avyttringen av en bostadsfastighet i Råbylund, ett modernt bostadsområde strax sydost om centrala Lund.

Pressmeddelande från säljaren K2A:

K2a säljer i Lund

K2A Knaust & Andersson Fastigheter säljer fastigheten Lund Näcken 1 till Lansa Fastigheter. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 160 miljoner kronor, vilket motsvarar 100 procent av bokfört värde.

Fastigheten är ett egenutvecklat projekt, som färdigställdes under 2023 av K2A:s dotterbolag K2A Trähus. Den innehåller 98 hyresbostäder och en lokal, som tillsammans har en uthyrningsbar area om 3 489 kvm BOA och 92 kvm LOA. Fastigheten är miljöcertifierad med märkningen Svanen. 

– Försäljningen är ytterligare ett led i vårt arbete med att frigöra likviditet och stärka vår balansräkning. Vi ser en stor efterfrågan på transaktionsmarknaden när det gäller bostäder i attraktiva lägen med höga miljökrav och hög standard. Vi planerar att genomföra fler transaktioner i närtid, säger Johan Knaust, vd K2A.

K2A överlåter fastigheten med frånträde den 10 juni. Försäljningen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 160 Mkr. Värderingen motsvarar 100 procent av bokfört värde för fastigheten per 31 mars 2024.

Köparen Lansa Fastigheter förvärvar, förvaltar och utvecklar hyresfastigheter med hållbarhet i centrum. Lansa finns över hela landet, i storstadsområden och regioner i tillväxt och investeringarna omfattar såväl färdiga förvaltningsfastigheter som nya bostadsprojekt. Lansa ägs av flera länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen.

Till K2A:s pressmeddelande