Skip to content Go to main navigation Go to language selector
3 juli 2020, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare vid affär i Karlskrona

Catella har varit säljrådgivare vid avyttringen av en bostadsfastighet och en samhällsfastighet i Karlskrona. Köpare är Brinova.

Pressmeddelande från Brinova:

Brinova förvärvar bostadsfastighet och LSS-boende i Karlskrona

2020-07-03

 Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova”) har idag tecknat avtal om förvärv av en bostadsfastighets och en samhällsfastighet i Karlskrona. Samhällsfastigheten, som är ett LSS-boende, är uthyrd till Karlskrona kommun.

Karlskrona Ankarcrona 4 är en bostadsfastighet med 21 lägenheter centralt belägen i Karlskrona, i närheten av högskolan, sjukhuset och järnvägsstationen. Fastigheten, som är byggd 1912 har många välbevarade, attraktiva och kvalitativa detaljer i trapphusen och lägenheterna samt är i ett tekniskt bra skick där merparten av lägenheterna är renoverade. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 1 371 kvm, ett hyresvärde om 1,5 Mkr i kallhyra

Karlskrona Järnsaxa 1 är ett LSS-boende uppfört 2014 med 6 lägenheter om 2 rum och kök samt personal- och allmänna ytor. Fastigheten är fullt uthyrd till Karlskrona kommun. Fastigheten är belägen i norra delen av Karlskrona, med utmärkta kommunikationer till centrala delar av staden, och har en uthyrningsbar yta om 460 kvm samt ett hyresvärde om 1,2 Mkr.

Fastigheterna förärvas för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 42 Mkr och tillträds i september 2020.

VD Per Johansson kommenterar avtalen:

”Utmärkta fastigheter på bra lägen i Karlskrona som kompletterar det befintliga beståndet av bostäder och samhällsfastigheter.”