Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2 oktober 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella Balanserad – 5 stjärnor i Morningstar

Fonden Catella Balanserad har länge haft god avkastning och belönades nyligen med fem stjärnor av Morningstar (på 3 och 5 år per 180921). Fonden har ett globalt perspektiv och består av samtliga tillgångsslag. Enligt fondens förvaltare Ola Mårtensson är aktier generellt sett ännu inte dyra - inte ens i USA. Och för första gången på flera år kan det dessutom vara dags för en comeback för de japanska bolagen.

Fonden Catella Balanserad är en så kallad fond-i-fond, som är en sammansättning av andra fonder. På de områden där Catella Fonder är verksamt står dessa för urvalsmöjligheterna, medan övriga marknader täcks genom köp av ETF:er (börshandlade fonder).

I normalfallet består Catella Balanserad av ungefär 50 procent aktier, 30 procent räntor och 20 procent hedgefonder. Just innehavet av hedgefonder särskiljer fonden från de flesta andra liknande fonder, något Ola Mårtensson lyfter fram som en framgångsfaktor.

"Detta är en av få fond-i-fonder som kan erbjuda hedgefonder på ett rimligt sätt, vilket gör att när Morningstar utvärderar fonden är avkastningen god och volatiliteten ganska låg. Vi kan använda Catellas egna produkter och kombinera ihop något som blir väldigt bra", säger han.

Hur mycket kan du tänja på dina satsningar, kan du gå 100 procent aktier och strunta i räntor och hedge helt?

"Nej, fondbestämmelserna säger att jag kan ha högst 75 procent aktier och lägst 25. I praktiken kan man inte heller ligga på gränsen för då krävs bara en liten kursrörelse för att man ska bryta mot fondbestämmelserna", säger Ola Mårtensson.

Den globala aktieallokeringen, kan du bestämma den helt fritt?

"Ja, det finns ingen begränsning där. Om man tänker på hur portföljen ser ut har den en övervikt i Sverige, som är en ganska smal och liten marknad. Begränsningen ligger snarast ur riskhänsyn, hur mycket svenska aktier man kan tillåta sig att ha."

För närvarande är fondens innehav i hedgefonder något högre än standardfördelningens 20 procent - siffran är enligt Ola Mårtensson omkring 26-27 procent. Fördelningen vad gäller aktier är inte heller neutral: i början av året var fonden överviktad 7 procent i emerging markets och Asien - en övervikt som är helt stängd i dag.

"Jag började året med en ganska stor undervikt i USA och Sverige, medan USA nu är en ganska stor övervikt som dock tagits ned de senaste veckorna. Sverige var länge den största undervikten, men den har jag nu nästan stängt. Om man tittar ned i portföljen sker det omallokeringar, inte varje dag men ofta", säger Ola Mårtensson.

Vilka är de bakomliggande drivkrafterna?

"Jag börjar högst upp: vad får en att välja om man ska ha mycket aktier, räntor eller hedge? Då handlar det om två saker. Det är från aktier den största avkastningen, och den största risken, kommer. I dag när räntorna är så låga är skillnaden i förväntad avkastning mellan aktier och räntor enorm. När man svarat på frågan om hur mycket aktier man ska ha är 90 procent av portföljbeslutet klart. Vad gäller aktier är det två saker att fundera på: vinstutveckling och värdering", säger Ola Mårtensson.

Är det klassiska p/e-talsmått?

"Till stor del är det så, men något jag funderar på mycket är när man bryter ned värderingen i hur mycket som kommer från marginaler och hur mycket som kommer från försäljning. Tittar man på rena p/e-tal är marknaden inte alls utmanande dyr", säger Ola Mårtensson.

Många skulle nog säga att till exempel amerikanska aktier är dyra.

"Det finns enskilda aktier som är fantastiskt dyra, Amazon till exempel. Men ser man på p/e-tal är den amerikanska börsen som helhet utmanande dyr. Det som skulle göra den dyr är om man inte tror att marginalerna är uthålliga."

Ola Mårtensson framhåller att de så kallade FAANG-bolagen, Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google, står för en mycket stor del av årets börsuppgång. Tillsammans står bolagen för över 40 procent av den uppgång som varit globalt, och lägger man till Cisco, Microsoft och ytterligare något bolag är andelen över 50 procent.

Hittills i år är avkastningen i Catella Balanserad en bit över 5 procent, vilket ungefär motsvarar halv börsavkastningen i Sverige. Fonden har en viss strukturell övervikt i Sverige men den stora förändringen på senare tid rör varken Sverige eller USA, utan i stället landet som sedan lång tid varit något av ett globalt sorgebarn vad gäller aktiemarknaden: Japan.

"Jag har varit underviktad japanska aktier i jag vet inte hur många år, men den undervikten är stängd nu. Jag har alltså köpt japanska aktier", säger Ola Mårtensson.

Förvaltaren motiverar köpen av japanska aktier med att bolagsvinsterna i landet har ökat, medan värderingen av bolagen inte hängt med uppåt.

"Vinsterna i Japan har vuxit, medan värderingen och kurserna inte vuxit i samma takt. Man tänker att allt i Japan ska vara dyrt, men om man varit i Tokyo de senaste åren vet man att det inte alls är dyrt där - det är billigare än i Stockholm. Och det är likadant på börsen. Japanska bolag har en ganska attraktiv värdering", säger Ola Mårtensson.

Vad gäller fördelningen mellan amerikanska, europeiska och asiatiska aktier framöver är Ola Mårtensson fortsatt tveksam till utvecklingen för Europas del. Regionens aktiebolag är visserligen lågt värderade, men de är det av en anledning, anser han. Trenden hittills har varit att fonden tagit ned övervikten i USA, eftersom regionen gått så bra. I Sverige är det likadant: Sverige har gått svagt jämfört med de internationella marknaderna men börjar nu ta igen det.

"Det som blir kvar är Europa, som är väldigt lågt värderat. Men det är lågt värderat av en anledning och det är att tillväxten är så mycket sämre. Ett exempel: om man jämför med tiden alldeles före finanskrisen har vinster i amerikanska börsbolag dubblats sedan dess, medan europeiska börsbolag kämpar med att komma tillbaka till där vinsterna låg för elva år sedan. Jag tror det finns något strukturellt i den europeiska ekonomin som gör att den helt enkelt inte växer lika fort", säger Ola Mårtensson.

Även vad gäller fördelningen mellan aktier i stora och små bolag kan Ola Mårtensson vara med och påverka. Något han gjorde extra mycket under åren 2015-2016, då småbolag svarade för större delen av fondens svenska aktier. Ett lyckosamt drag, då börsåret 2015 inte var något vidare som helhet men där just småbolagen i många fall gick starkt. I nuläget har dock fonden klart färre småbolag, enligt Ola Mårtensson.

För denna fond, vad väger tyngst? Är det tillväxten eller volatiliteten och risken som är det tyngsta fokuset?

"Just nu sneglar man lite på båda - vi har haft en ganska lång tillväxtperiod och hade det varit en normal konjunkturcykel hade vi redan haft lågkonjunktur. Men upplägget, att man kan ha 30 till 70 procent aktier, gör att man boxar in risken i fonden ganska väl. Den första tanken måste nog alltid vara avkastningen, tycker jag. Sedan får man se till att det man tänkt ut inte hamnar vid sidan av vad gäller risk", säger Ola Mårtensson.

Sett till fonden som helhet är andelen ränteplaceringar mindre än i standardupplägget. Det beror enligt Ola Mårtensson helt enkelt på att dessa pengar behövs för att betala de övriga positionerna. Dagens ränteläge gör också att traditionella ränteplaceringar får stå tillbaka för en större mängd av krediter.

Vad gäller fondens innehav i alternativa placeringar (hedgefonder) är Ola Mårtenssons filosofi att hålla placeringarna ganska statiska över tid, vilket förklaras av deras funktion i portföljen som ett slags säkerhet.

"Jag har haft en split mellan Catella Hedgefond och Catella Nordic Long Short Equity och tar egentligen inte ställning mellan vilken av de två fonderna som ska gå bäst. Tanken är att de här fonderna i goda tider ska kunna bidra med avkastning så att de motiverar att man har dem snarare än räntor, och när det är sämre tider ska man kunna ha dem som en liten kudde. Den komponenten är mer som en slags försäkring, som inte ska kosta för mycket, snarare än ett allokeringsspel."

Ola Mårtensson ansvarar även för Catellas förmögenhetsförvaltnings allokering och modellportfölj. Även här använder han modellen att börja arbetet från toppen för att sedan gå vidare nedåt. Först granskar han hur stora vinstförväntningar som finns på de olika marknaderna, och vad värderingen är på marknaderna.

"Hur vinstförväntningarna ändras är det som är intressant. Till exempel när skattesänkningarna kom i USA, då flög ju vinstförväntningarna upp i taket. Det är klart man vill vara lång det: har du starkt växande vinster så har du aktier du vill äga, såvida de inte är väldigt dyra. Sedan kommer nästa nivå: vad kan få vinstförväntningarna att ändra sig? Då kommer makroindikatorerna in", säger Ola Mårtensson.

Sammanfattningsvis ser Ola positivt på börsen och förväntar sig en vinsttillväxt i bolagen som gynnar aktieinvesteringar. En större mängd alternativ investering i Catella Hedgefond sticker ut i fonden, det ger både en kudde i händelse av sämre börsutveckling och en avkastningspotential till lägre risk, när avkastningen i räntepapper ger låg avkastning.

Sverige

Ola Mårtensson

Senior affärsutvecklare
Direkt: +46 8 614 25 79
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.