Skip to content Go to main navigation Go to language selector
17 september 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Catella Sverige Index blir en hållbar fond

Idag, måndag 17 september, byter Catella Sverige Index namn till Catella Sverige Hållbart Beta. Anledningen till namnbytet är att vi nu tar nästa steg för att göra fonden till en hållbar fond som investerar brett i det svenska aktieindexet SIXRX, men samtidigt väljer bort ett antal branscher och bolag som vi inte anser är hållbara långsiktigt. I samtliga fonder har vi förtydligat och förbättrat processen kring hållbarhet och har idag en exkluderingsgräns för samtliga fonder och arbetar med bolagspåverkan för alla våra innehav.

Därmed kan vi inte, enligt gällande regelverk, behålla Index i namnet. Vid valet att investera i indexfonder är en av de viktigaste faktorerna vilket index som fonden följer. Vår fond följer det breda indexet SIXRX. Detta index innehåller idag 330 bolag som vi har till uppgift att följa med så lågt tracking error som möjligt. I samband med att fonden blir en hållbar indexnära fond screenar vi bort totalt 19 bolag inom tobaksproduktion, kommersiell spelverksamhet, pornografi, kolproduktion, vapen samt produktion av fossila bränslen. Vi beräknar att tracking error kommer att gå upp från dagens nivåer nära 0 till att ligga strax över 0,5%, när vi har screenat bort dessa bolag i SIXRX.

Catella Sverige Hållbart Beta blir därmed en av de mest konkurrenskraftiga och hållbara fonderna för dig som söker ett indexnära alternativ till din Sverigeinvestering.

Vid frågor tveka inte att kontakta oss på Catella 08-614 25 40 eller mail.

CATELLA SVERIGE HÅLLBART BETA

Web-tv om namnbytet

Vårt hållbarhetsarbete

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Henrik Holmer

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 28

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.