Skip to content Go to main navigation Go to language selector
5 januari 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Comfortably numb

En av rockikonerna Pink Floyds mest kända låtar, från albumet The Wall, som släpptes 1979. Låtens text handlar om hur albumets huvudperson Pink kollapsar och får medicin av en läkare för att kunna ta sig upp på benen, vilket gör att han känner sig comfortably numb (behagligt domnad). 

Likheten med senare års finansiella marknader är slående. I spåren av finanskrisen 2008 sänkte amerikanska centralbanken räntan till 0,25 procent och denna nivå behölls sedan under nästan 7 år innan man mycket gradvis börjat höja räntorna under det senaste året. Japan genomförde en liknande sänkning redan 1999, för att under en kort period av höjningar 2007 och 2008 återigen falla tillbaka till eller väldigt nära noll. Räntestimulanserna har vid många tillfällen jämförts med en drogberoende individs ständiga behov av ny stimulans och såväl krav på ökande dos som risken för återfall är påfallande lika. Pink Floyd beskriver i sin låt en individs tillstånd av apati, där ”Pink” distanserar sig allt mer från verkligheten.

Under 2017 har vi sett ännu ett starkt år på finansmarknaderna. De stora marknaderna globalt har alla utvecklats positivt och krympande kreditspreadar har skapat en gynnsam marknad även för krediter. Det är bara de mer rena räntefonderna som varit exponerade mot långa räntor som haft en lite mer ogynnsam miljö, då räntenivåerna både varit volatila och svagt stigande under året.

En av de mest slående indikatorerna på finansmarknadernas apati är den globala värdemätaren på riskvilja, VIX-index. Indexet, som mäter implicit volatilitet på den amerikanska aktiemarknaden, har under året noterat sina lägsta nivåer någonsin. Trots många år av börsuppgång och högt uppdrivna aktiekurser kombinerat med ett antal geopolitiska händelser under året har marknadsaktörernas lugn bibehållits. Alla nedgångar har lockat fram nya köpare och ”buy the dip” har blivit en lika självklar som självuppfyllande strategi. I brist på avkastning i säkrare tillgångsslag har investerarna dessutom letat nya jaktmarker under året. Kryptovalutor har dykt upp som ett helt nytt alternativ att tjäna pengar och spekulationen i Bitcoins och andra helt digitala investeringar har skenat under året. Ingen ifrågasätter det reala värdet i någon av dessa investeringar och komplexiteten i den underliggande block chain tekniken gör att ingen vågar peka ut kejsaren som naken, med risk för att samtidigt framstå som dåligt påläst.

Catella Fonder kan se tillbaka på ett lyckosamt år, där förvaltningsresultatet i framförallt räntefonderna och våra absolutavkastande alternativ haft ett riktigt bra år. Förvaltningsstrategin har förfinats i de absolutavkastande produkterna under året och portföljerna upplevs numera allt mindre korrelerade med aktiemarknaden, samtidigt som de är väl diversifierade och med en god likviditet. I en marknad som karaktäriseras av en hög riskvilja och nästan apatisk inställning till risk är det kanske inte den strategi som på kort sikt maximerar avkastningen, men däremot är det en strategi som är mer stabil om förutsättningarna plötsligt skulle förändras. Det är på förhand omöjligt att förutspå vad som kan oroa en marknad som just nu tycks vara orubblig, men historien talar för att det oftast är klokt att inte ta det nuvarande tillståndet för givet.

Vi på Catella Fonder tackar för förtroendet ännu ett år och ser med spänning fram emot ett 2018, fyllt med nya möjligheter. Vårt fokus kommer att ligga på realt värdeskapande, med väl diversifierade portföljer och en nykter syn på risktagande.

Till våra finansiella rapporter 

Sverige

Erik Kjellgren

Chef för svenska fondverksamheten
Direkt: +46 8 614 25 12

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
Senast ändrad: 5 januari 2018

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.