Skip to content Go to main navigation Go to language selector
7 juni 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Får man blanka ohållbara aktier i en hållbarhetsfond?

Hållbarhet blir ett allt viktigare kriterium vid val av aktier i fondernas portföljer. Men förutom att använda det som verktyg för att välja bort vissa bolag kan det också användas för att välja in nya aktier i portföljen. Det understryker Anna Strömberg, som arbetar som hållbarhetsansvarig och förvaltare av Catella Sverige Aktiv Hållbarhet. 

Catella Fonder inledde arbetet med att göra om den gamla Reavinstfonden till Catella Sverige Aktiv Hållbarhet när Anna Strömberg började på företaget för drygt två år sedan. En viktig faktor i utformningen var enligt Anna att ligga nära "Catellas DNA" vad gäller urvalet av aktier, och att ligga nära bolagen. Därför har man satt mycket fokus på hur bolagen väljs in i fonden – förutom den tydliga gräns där man exkluderar vissa sektorer. Efter två år har en rad case som valts in i portföljen också bidragit till fondernas utveckling. Catella Sverige Aktiv Hållbarhet är en renodlad hållbarhetsfond. Men Catella har försökt låta arbetet "smitta av sig" på övrig förvaltning.

Är tanken att alla fonder ska bli hållbara fullt ut, eller till olika nivåer?

"Hela branschen har varit på en resa i det här arbetet och olika firmor har gjort olika ställningstaganden", säger Anna och fortsätter: "Engagemanget har det inte varit något fel på och som hedgehus tror jag att vi har kommit väldigt långt om man jämför med våra konkurrenter. Vi har definierat olika nivåer: våra långfonder har en hög ambition, för våra absolutavkastande fonder ser det lite annorlunda ut och vi har inte riktigt samma hårda exkluderingskriterier, men de absolutavkastande fonderna har också möjlighet att gå kort i de bolag som vi exkluderat", säger Anna.

En viktig faktor är att hållbarhetstänkandet ska vara implementerat i fondförvaltningen, snarare än man har ett separat team som tittar på hållbarhet. "Att se på hållbarhetsfrågor ökar vår träffsäkerhet när vi tittar på bolag och lägger vårt pussel. Om man sätter upp en organisation som bara tittar på frågor som rör hållbarhet utan att implementera det i förvaltningen, tror jag man går miste om en alfa-genererande process".

Tidigare i branschen var det mycket etikdelen som bestämde och där valde man bort mycket – kanske styrt av kyrkans ursprungliga kriterier om vad man inte skulle investera i: tobak, alkohol, pornografi. Ska det vara statiskt vad man väljer bort? Socker dödar fler än mycket annat.

"Vi tycker det är viktigt vad man väljer in, för det skapar värde i våra fonder. Det vi väljer bort är en fråga om vad våra kunder tycker. Socker är sådant folk diskuterar och det kommer upp ibland, men hur gör man då med Axfood och Ica som säljer godis i sina affärer? Det får inte bli någon orimlig gräns heller", säger Anna.

I Catella Sverige Aktiv Hållbarhet kan man säga att fondbolaget letar efter bolag som har en affärsidé som är mer hållbarhetsdriven. Sådana bolag finns det ganska gott om. "Dels har vi bolag som verkligen har en lösning på en global utmaning, några vi ofta pratar om är Nibe, som gör värmepumpar och Tomra, som har teknik för återvinning av burkar", säger Anna och fortsätter: "Sedan har vi bolag som inte är lika uppenbara: Atlas Copco, som har sin vakuumdel. Novo Nordisk, som verkligen löser en global hälsoutmaning. Laxbolagen, som har ett födoämne som är mer miljövänligt än många andra proteiner. Sedan har vi många servicebolag som hjälper sina kunder att bli bättre och effektivisera processer – här brukar vi nämna Outotec, man kan också nämna Hexagon".

För hedgefonder som kategori har flera delar av hållbarhetsarbetet implementerats.
"Vi har satt en tydlig gräns för vad vi inte investerar i: tobak, alkohol, pornografi, kol och vapen. Däremot kan vi gå korta de här bolagen och fortfarande tjäna pengar", fortsätter hon.

Ni har inte tagit med fossila bränslen annat än kol. Olja har ni exkluderat i hållbarhetsfonden, men inte i hedgefonden?

"Det stämmer. Kol är kanske det värsta fossila bränslet. När vi tittar på energibolagen är vi medvetna om att det är en bransch som utsätts för många risker. Vi försöker göra en samlad bedömning. Är det här bolaget sämre än genomsnittet när det gäller att hålla koll på sina risker, finns en förbättringspotential, finns någon risk som kan påverka resultat- och balansräkning som vi inte vill ta – alternativt ta den på kortsidan".

Catellas hedgeförvaltning arbetar mest med så kallad lång/kort-förvaltning, utöver den räntedel som finns. "Pair trading" är vanligt inom lång/kort-förvaltning. Enligt Anna ska dock inte hållbarhetstänkandet försvåra vår pair trading.

"Många av de bolag vi exkluderar är dagligvarubolag inom tobak och alkohol, bolag som generellt har en lite lägre marknadsrisk än andra. Men om man tittar på en cleantech-fond har den också lägre marknadsrisk. Vi har möjlighet att gå kort index så att vi kan ha en marknadsneutral hedgefond", säger hon.

Hedgefonder arbetar mycket med att ta skydd i olika former av indexderivat. På så vis får man med sig hela marknaden – en frågeställning som dryftats med Fondbolagens Förening.

Vad är din syn på att bli exponerad för hela marknaden?

"Frågan är klurig. Vi går mest kort, så i den mån vi får exponering är det oftast på den korta sidan. Men det är viktigt att en hedgefond kan lägga risknivån som man vill ha den och i dagsläget finns inga likvida hållbara aktieindexterminer. Likviditeten är superviktig för att snabbt kunna röra oss in och ut ur de instrument vi använder. Men om vi oftast skulle ligga långa i indexprodukter skulle jag nog tycka att det var viktigare", säger Anna.
På den hypotetiska frågan om förvaltarna sitter investerade i en portfölj och något av de bolag som ingår på långsidan dyker upp som plötsligt rödlistat, för att det bryter mot något normkriterium, har hon ett rakt svar.

"Då säljer vi".

Direkt?

"Ja".

Ni har ingen ambition om att föra dialog med företaget för att få dem på en annan väg?

"Det kan vi göra, men vårt agerande är att vi säljer direkt. Det kan vara en förseelse som är gammal, men vi har inte den kapaciteten att vi kan göra en egen bedömning. Vi har valt att vara tydliga mot våra kunder: om det här bolaget blir rödmarkerat har vi förbundit oss att sälja".

Som exempel på frågor med hållbarhetsvinkel som tas upp i förvaltarnas dialog med bolagen nämner Anna olika typer av risker som finns i det berörda bolaget. Men vad är mest lönsamt: att undvika riskerna med negativ information, eller att välja ut bolag som är särskilt duktiga på hållbarhetsområdet?

"För risker som inte är kända av marknaden blir det ofta en väldigt brutal kursreaktion när de blir kända. Där kan man på kort sikt tjäna väldigt mycket pengar på att ligga rätt.

Men det är väl svårt att känna till sådant?

"Man kan misstänka. Men om det i stället är ett bolag som hela tiden överlevererar på tillväxt och avkastning för att man har en produkt som är mycket bättre, tror jag ändå att det är en bättre källa till avkastning", säger Anna.

Hur mycket är det då som pekar på att man faktiskt kan generera långsiktigt högre avkastning genom att välja hållbara bolag att investera i? Anna ser flera indicier.

"Jag ser det som två komponenter: det ena är vad man exkluderar, och där tror jag att det är neutralt. Det andra är vad man inkluderar, och där kommer det in fler komponenter: är man en bra eller dålig förvaltare? Vad jag tror, och som man kan se i Catella Sverige Aktiv Hållbarhet, är att under de år vi lagt fokus på det här ser vi att ett gäng bolag vi aktivt valt in ligger i topp bland våra bästa bidragsgivare".

SÅ HÄR ARBETAR VI MED HÅLLBARHET

CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET

Klicka här för att prenumerera på våra nyhetsbrev.

 

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
Senast ändrad: 7 juni 2018

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.