Skip to content Go to main navigation Go to language selector
5 juli 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Hållbarhet den röda tråden i Almedalen

Sällan har man en sådan stark känsla av att "alla är här" som i Almedalen. Kända ansikten från Radio och TV, politiken, näringslivet och en och annan knäppgök - alla är här. På varje liten innergård går diskussionen varm och man ser inte ens segelbåtarna i hamnen för alla tält som står uppradade på kajen.

Mitt fokus här är såklart investeringar och hållbarhet, agendapunkter som det knappast råder brist på. ALLA vill prata hållbarhet. Engagemanget och viljan är överväldigande. Efter mina dagar här är jag än mer övertygad om att vi på Catella har valt rätt väg. Hållbarhet skapar värde för våra andelsägare och det är i skärningspunkten mellan den finansiella och hållbarhetsanalysen som vi hittar morgondagens vinnare. Hållbara och lönsamma affärsmodeller som fortsätter att överraska på uppsidan genom att ta marknadsandelar och/eller skapa nya marknader kommer att belönas med stigande aktiekurser av aktiemarknaden. Självklart kommer här även finnas förlorare. På andra sidan myntet finns företag som sitter på gammal teknologi och/eller misslyckas att få hållbarhetsfrågor i strategin. De riskerar att förlora både lönsamhet och kunder.

FNs agenda 2030 är som en genomgående röd tråd på alla paneldebatter och rundabordssamtal. Som en del av agendan har FN identifierat 17 mål för hållbar global utveckling. Det handlar till exempel om hållbar konsumtion och produktion, anständiga arbetsvillkor, bekämpa klimatförändring, god utbildning till alla och bekämpa hunger och fattigdom för att nämna ett par. 17 tydliga och på många sätt självklara mål som gagnar alla, men kräver en omställning i våra konsumtions-, transport- och utsläppsmönster för att uppnås. Politiker och näringsliv sluter upp med beslutsamhet bakom målen. Vi kommer att se "riktiga pengar" för att nå målen i form av subventioner, regleringar och skattelättnader såväl som investeringar och forskning och utvecklingsprojekt. Det skapar en attraktiv grogrund för innovativa och lönsamma affärsidéer som gör det lätt att välja rätt. För oss placerare innebär det attraktiv avkastning för oss som väljer att investera i lönsam hållbarhet. I Sverige och Norden har vi redan tagit på oss ledartröjan och ligger väl till för att tillvarata möjligheterna.

Att fokus skiftat till möjligheter snarare än etik är också tydlig. Samtalen handlar alltmer om hur hållbarhet skapar värde och man ser inte längre någon trade-off mellan avkastning och hållbarhet. Jag lyssnade på en intressant panel bestående av riskkapitalister, bland annat Nordic Capital som förvaltar 220 miljarder kronor. För dem är hållbarhet en hörnpelare i urvalsprocessen av de investeringar de går in i. Hållbarhet kan också vara en viktig del av potentialen när de strukturerar om ett bolag. Nordic Capital har typiskt sett en längre investeringshorisont än den kvartalsdrivna och kortsiktiga aktiemarknaden men ofta samma horisont som andelsägarna i en fond.

Jag lyssnade också på många företag vars affärsidé bygger på ett mer hållbart konsumtionsmönster. Exempelvis det lilla Stockholmsbaserade bolaget Inrego som omsätter företagens avskrivna men fullt fungerande datorer till exempelvis skolor, så att alla elever kan ha en egen dator. Cirkulärt och hållbart, men dessutom lönsamt med idag 300 miljoner i försäljning och en marginal på 10 procent. Ett annat intressant exempel med betydligt större bolag är LKAB, SSAB och Vattenfall som gått ihop i ett projekt föra att ta fram ett koldioxidfritt stål. Partnerskapen med andra svenska storföretag är många. Alla ser potentialen i en teknik som, om den lyckas, inte bara kommer vara hållbar och otroligt viktig för hållbar global tillväxt framöver utan också möjligen Sveriges nästa exportkunder. Automatisering och elektrifiering av gruvverksamheten är ett led i detta som också diskuterades. En intressant investering som görs på det här området är Northvolt som investerar stort i batteriteknik i Sverige, en framtidsbransch om världen menar allvar med att minska beroendet av fossila bränslen.

Engagemanget är stort och ambitionerna ännu större och bolagsexemplen likaså. Det är en djungel både för oss som investerare och för er andelsägare att navigera igenom de stora orden. Därför är det viktigt att hålla ögonen på bollen. Hållbara affärsmodeller är bara hållbara om de samtidigt genererar avkastning. Olönsamma bolag tenderar ju att försvinna med tiden. Som en hållbar förvaltare släpper vi därför aldrig fokus på lönsamhet och avkastning när vi investerar hållbart.

CATELLA SVERIGE AKTIV HÅLLBARHET

SÅ INVESTERAR VI HÅLLBART

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Anna Strömberg

Förvaltare / Hållbarhetsansvarig
Direkt: +46 8 614 25 76

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.