Skip to content Go to main navigation Go to language selector
29 juni 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Hållbart sparande för bufferten!

Att spara till en buffert för oväntade utgifter är förmodligen ett av de viktigaste sparandena av allt. När väl den bufferten är löst, så bör man skapa en bra mix för den något längre sparhorisonten. Den som ska anpassas för de längre målen och drömmarna.

Det är som sagt viktigt att spara på konto och bra för skapa en trygg buffert. Idag har vi svenskar mer pengar på inlåningskonton än någonsin och det till praktiskt taget ingen avkastning alls. För den som vill ha avkastning på konto så är fasträntekonto ett alternativ. Idag får du, i bästa fall, mellan 0,3-0,7 procent på ett 3-årigt fasträntekonto.

Vi ser att trenden med ökat banksparande har pågått under en längre tid. År 1995 hade vi svenskar 450 miljarder på inlåningskonton, efter krisen 2008/2009 hade vi lite drygt 900 miljarder. Vid utgången av år 2017 hade vi nästan 1 700 miljarder på inlåningskonto. En ökning med nästan 300 procent. Detta samtidigt som inflationen under samma period varit lite drygt 26 procent i Sverige. Vi har blivit riktigt bra på att sätta av till kortsiktigt buffertsparande på konto, kanske till och med lite för bra.

Vad kan vi göra med pengarna för att skapa avkastning, utan att ta för hög risk? Catellas fokus ligger i att erbjuda fondsparande för olika risknivåer och behov.

För det sparande som fokuserar på buffert och låg risk, med en sparhorisont från 2-3 års och framåt, har vi en produkt som är speciellt lämpad – Catella Hedgefond. Ett av Sveriges mest erfarna team förvaltar idag lite drygt 10 miljarder med målet att skapa en god riskjusterad avkastning på 3-5 procent per år. Detta till en risk som ligger under 3 procent. Med en låg korrelation till de traditionella tillgångarna aktier och räntor är fonden mycket attraktiv som komplement i buffertsparande. Fonden har också tagit ett stort steg inom hållbarhet och vi investerar inte i bolag med verksamheter inom Kolproduktion, Vapen, Kommersiell spelverksamhet, Pornografi eller Alkohol. Vi ställer också höga krav på ESG-arbetet om vi ska investera i oljeproducerande bolag. Viktigt att poängtera är att det är möjligt för förvaltarna att blanka i bolag inom alla dessa verksamheter. En hållbar hedgefond helt enkelt!

Prata med din rådgivare för den lösning som passar just ditt sparande och mål bäst.

Tveka inte att kontakta oss på Catella för mer information.

Varma sommarhälsningar från oss på Catella!

CATELLA HEDGEFOND

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sverige

Peter Elmhorn

Head of Sales
Direkt: +46 8 614 25 06

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.