Skip to content Go to main navigation Go to language selector
6 februari 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Hedgenordic - round table

Det var alltid min känsla att hedgefonder och family office aktörer delade mycket av samma DNA, med deras typiska entreprenörsdrivna boutique setup, med en önskan om att erhålla absolut avkastning som överträffar ett givet benchmark.

Därför satte vi upp ett rundabordssamtal i slutet av året där parterna hedgeförvaltare och family office träffades för att diskutera viktiga frågeställningar ur både en förvaltares och en placerares perspektiv.

Familjer och förmögna individer var den initiala drivkraften bakom hedgefondsindustrin som växte fram först i den amerikanska marknaden. Alfred Winslow Jones, startade den första hedgefonden 1949, där förmögna privatpersoner, stiftelser och olika kapitalförvaltningar var branschens primära investerare. Det är först relativt nyligen som hedgefondsverksamheten har blivit institutionaliserad och att den till största del tillgodoser förvaltningstjänster för pensionsförvaltningar i mångmiljard klassen.

Dessa familjer är pragmatiska, riskobenägna och långsiktiga investerare. De tar kalkylerade kommersiella risker i sin företagsverksamhet, ibland även med aggressivt och djärvt agerande. När pengarna väl är utanför verksamheten och på familjens bankkonto, verkar däremot spelreglerna förändras.

Som kapitalförvaltare är Family office ofta tålmodiga investerare, många gånger med investeringshorisont över generationer. Det finns ofta en stor andel av långa aktieinvesteringar i deras portföljer med resonemang om att marknaderna alltid går upp i de flesta av perioder och i synnerhet under längre perioder. Även om resonemanget ofta stämmer historiskt sett, kan motsatt inträffa under mycket långa tidsperioder. Det japanska börsindexet Nikkei toppade för nästan 25 år sedan och över den perioden var indexet ned som mest ungefär 60 procent. Ett annat exempel är att S&P 500 toppar ut år 2000 för att sedan inte nå en ny högsta nivå under 13 år.

Det finns därför ett tydligt behov av att man i kapitalförvaltning diversifierar sina portföljer och att man strävar efter att vara mindre korrelerade med aktiemarknaden och räntemarknaden i delar av sin kapitalförvaltning.

Ta del av bifogat rundabordssamtal som belyser viktiga frågor ur ovanstående perspektiv. Bland annat har det visat sig i senare forskning att family office aktörer allt mer engagerar sig i hållbarhetsfrågor och att de tar allt större hänsyn till ESG-frågor i förvaltningen.

Kamran Ghalitschi, Publisher HedgeNordic

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR (eng)

 

Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.
Senast ändrad: 6 februari 2018

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.