Skip to content Go to main navigation Go to language selector
12 februari 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Marknadssyn 2018

Under 2017 har det lönat sig att lyssna på Catellas podcasts. Inte minst visade det sig när analytikern Arvid Lindquist varnade för överproduktion av bostadsbyggande i städerna och att kommersiella lokaler i mindre attraktiva lägen skulle kunna få det svårare - och så blev det verkligen.

Medverkande: Mikael Wickbom, Catellas fondförvaltare Martin Jonsson (Catella Hedgefond), Martin Nilsson (Catella Hedgefond och Catella Nordic Long/Short Equity, samt Catella Småbolagsfond) och Tomas Elofsson, som är ansvarig för hela fövaltningsteamet och även sysslar med ränteförvaltning.

Marknadssynen och förväntad börsutveckling för 2017 stämde också ganska väl överens med Catellas prognoser. Den första positiva börseffekten som kom av att Trump tillträtt var någon oväntade, och oljepriset har varit något starkare än väntat.

Mikael Wickbom: Om vi då blickar framåt för 2018, finns det några stora orosmoln på himlen?

TE: "Vad gäller Kina, är det genuint svårt att veta vilka datapunkter som kommer ut och vilka som är att lita på. Tidigare har de stimulerat ekonomin mycket och de kanske drar tillbaka vissa stimulanser. Om övriga världen fortsätter att växa behövs inte lika mycket tillväxt. Om Kina och USA ligger kvar på nuvarande nivåer och vi ser tillväxt i övriga marknader klarar det sig bra trots minskade stimulanser i Kina. Kanske beroendet av Kina i världen inte förblir lika stort. Sen får man ju fundera om det blir ännu mer tryck, vilket kan komma att tvinga fram centralbankerna på banan igen.

Men Martin, är du inte inne på en mer synkroniserad tillväxtaktivitet globalt.

MJ: "Det är det vi ser just nu, aktivitetsnivån är hög och kapacitetsutnyttjandet ökar, kanske är det på väg att peaka. Hårddata kan komma in något mindre bra, och samtidigt kan vi få lite lägre tillväxt och lite högre inflation, vilket inte är lika lyckat. I USA närmar vi oss en full sysselsättning. Det indikerar att vi närmar oss toppen i USA, att vi får lite inflation och att konjunkturen lugnar ned sig." 

TE: Det är nog bra för marknaden om det lugnar ned sig lite, då det är dags för lite inflation och något svagare siffror kyler av det lite istället för att centralbankerna skall agera.

Om man ser på kapacitetsutnyttjandet är det högt i dag. Blir konjunkturen mer driven av investeringar från industri framöver? Och tar många av analytikerna det negativt?

MJ: Många analytiker kan ta emot det negativt när man ser investeringstalen, men samtidigt med konstaterandet att "första fasen var ändå mest driven av låga räntor och av multipelexpansion, nu börjar vi se en synkroniserad bättre konjunktur".

Råvarupriserna har gått upp mer än väntat. Vad är synen här, faller det tillbaka? Vi har inte sett samma tryck på jordbruksprodukter, som på metaller.

MN: Oljelagren har börjat falla, samtidigt ger ett högre oljepris incitament för den amerikanska skifferoljeindustrin. För att oljepriset skall stiga mer krävs en geopolitisk händelse, snarare är sannolikheten större för att oljepriset kommer ner. Efterfrågan på olja är just nu urstark, vilket kan vara svårt att tro för många, vilket ger en balans i priset för närvarande.

För metaller är det en mycket svårare situation, de gynnas av att dollarn tappar och att efterfrågan är hög. De drivs av en stark konjunktur, av elbilar och annat, så de kan nog fortsätta uppåt. Jag tror att det kommer att fortsätta att se tajt ut. Ta koppar till exempel, vi konsumerar mer än vi producerar.

Nu har råvarubolag drivits en del, Boliden som har koppar och zink till exempel, är det mesta diskonterat i dagens börskurser eller kommer det att fortsätta. Det är olika från bolag till bolag, Boliden är känsligare för valutan än för metallpriserna. Det kan till och med fortsätta att stiga. För SSAB är det tvärtom: Stålpriset för deras grovplåt i USA var i snitt i fjärde kvartalet 660 dollar per ton. Nu i förra veckan kommer det att vara 860 dollar per ton under Q1, men i går höjde de priserna med ytterligare 50 dollar till. Så nu kommer priset i slutet av kvartalet att vara 910 dollar per ton.

Ni har tidigare sagt den som tycker att aktier är högt värderade bör inte lägga sig i traditionella långa räntepapper utan bör snarare söka sig till företagsobligationer, och det tror du är okej även i år?

TE: "Ja det är nog samma sak i år: jag tror nog att spreadarna kommer att gå isär lite, men samtidigt får man en hög löpande förräntning" Vi har länge varit skeptiska till att ha mycket duration på räntesidan, det är något vi har funderat mycket över.

"Någonstans under det här året måste man väl i alla fall avsluta QE-köpet. Om det görs nu eller om det görs i ett lite svagare läge är det kanske inte idealiskt. I USA har man börjat att minska balansräkningen.

Räntorna kan gå upp väldigt mycket och ganska snabbt - vilket i sådana fall ökar sannolikheten för en lågkonjunktur. Lite jobbigt är det när räntorna går upp mycket och fort.

Det som någonstans är problemet för företagsobligationer och egentligen för börsen också är om det blir lågkonjunktur – och den risken måste man tycka är låg, även i år."

Vad gör ni i portföljerna?

MN: I hedgefonderna har vi lagt mycket krut på vad man gör för att inte vara så korrelerade med marknaderna i övrigt och lyckats med det. Förra året blev avkastningen 4,7 procent i fonden till låg risk och nästan helt utan korrelation till marknaden. Om vi ser på utvecklingen under sommaren 2017 exempelvis så hade fonden lätt positiv avkastning samtidigt som börsen föll med 6-7 procent under sommarmånaderna.

Var det något specifikt som drog för er i hedgefonden?

TE: "Vi hade väl en gynnsam utveckling på räntesidan, både vad gällde den löpande förräntningen och spreadar som gick ihop. sedan bidrog aktiesidan minst lika väl"

Starka bidrag på aktiesidan, var det Storebrand och DNA bland annat på långsidan? 

MN: "Försöker man gruppera mer i sektorer så tjänade vi en hel del på energi och råvaror, men också på mer defensiva sektorer som telekom till exempel. Och Storebrand och försäkringssidan som spelade in lite i det här ränte-/råvarutemat.

MJ: "Sedan var det positivt att alla fyra long/short-mandaten i fonden genererade positiv avkastning. Men den avkastningen kom inte samtidigt, utan i vissa fall var det någon som gick sämre och någon gick bättre."

Utsikterna för året har präglats mycket av bostäder. Vi stängde väl en stor del positioner under senhösten med goda vinster. Just nu är det lite vänta och se, vi står nog balanserat. Att se en kraftig prisnedgång i en stark världskonjunktur, räntorna är fortsatt låga och folk har jobb, det tror inte vi på.

Några av bostadsutvecklarna har tagit oerhört mycket stryk, jag såg i Affärsvärlden att Oscar Properties kunde vara ett köp exempelvis för att de fallit så mycket.

MN: Nybyggnationen håller på att bromsa in, och det är det som är det logiska. VI har haft en överbyggnation som nu håller på att försvinna. Ett huvudscenario är långsamt stigande räntor. Jag tror räntorna kan gå upp ganska mycket mer innan man knäcker konjunkturen. Vi är fortsatt försiktiga med bostadsutvecklarna.

Sedan finns ju byggbolag som NCC och Ahlsell som kanske inte är exponerade som ett JM.

Hur ser utsikterna ut för övriga branscher för året då?

MJ: Efter Lehman var synen att man skulle köpa aktier i norra Europa, nu är det lite omvänt, nu ska du ut ur norra och in i södra, där det ser lite bättre ut.

De svenska bankerna gick bra fantastiskt länge, samtidigt som de europeiska bankerna hade problem. När Financial Times sedan skriver om problem i den svenska bostadsmarknaden drar folk öronen åt sig.

Annars ser det generellt sett bra ut, men vissa sektorer kommer att ha det tuffare att föra över inflationen. Vi söker kvalitetsbolag som klarar av att föra över eventuell inflation med höjda priser till sina kunder. ABB är vår största position inom verkstad och det är ett exempel på det sencykliska temat. Det vi ser i ABB nu är en accelererande organisk tillväxt tror vi, och det är något vi tror på inom sektorn.

Nu ligger förväntningarna på att Riksbanken ska höja räntan under året. De flesta bedömare tror att kronan är väldigt billig men jag är inte säker på det. Skulle dollarn tappa väldigt mycket, som sommaren 2017 - det är mycket hur dollarn växer gentemot andra regioner.

Vi har väl ingen jätte-stark sektorsyn, och vi orienterar mot ett valueperspektiv snarare än mot ett growthperspektiv. Sedan kanske det är tufft i USA där faang-komplexet (Facebook, Amazon, Alphabet, Netflix) gått väldigt starkt. Vi har en ganska defensiv värdeorienterad portfölj. Vi är fortfarande defensiva till bank, men tror på till exempel Securitas.

Storebrand, är vi positiva till. De gynnas av stigande ränta och handlas till P/b 1 och låg på p/b 0,4 när vi började."

Vad tittar ni på vad gäller shorts?

MN: "Det Martin är inne på, där det kan bli en multipelkontraktion. Exempelvis Coloplast i Danmark, där multipeln är relativt hög.

Årets börsutveckling för 2018 då, vi har haft en kraftig inledning?

TE: "Jag kan väl säga noll då, då vi får lite dynamik."

MN: "Jag säger plus 3 då, så blir det över tre så vinner jag".

Men inga stora minustal, alltså. Och vi kan också passa på att påminna om att i flera av Catellas fonder finns det möjligheter att tjäna pengar även på backande marknader.

LYSSNA PÅ PODDEN HÄR

DU KAN OCKSÅ LYSSNA PÅ VÅR POD VIA PODCASTER

Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning och förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Nilsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 64
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.