Skip to content Go to main navigation Go to language selector
28 september 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Catella Balanserad 5 stjärnor i Morningstar

Catella Podcast fokuserar denna gång på Catella Balanserad som är en bred portfölj med Catellas egna fonder som bas. Fonden är ett bra exempel på den Moderna portföljen, där aktie- och ränteinnehav balanseras med alternativtillgångar. Målet är att kunna erbjuda en fond med attraktiv långsiktig avkastning till en rimlig risknivå. Fonden steg med 2.17 % under augusti månad. Och är belönad med 5 stjärnor i Morningstar på 3 respektive 5 år (2018-09-21).

Vi får höra hur Ola ser på marknaden, där vi just nu ser fina vinster i amerikanska aktier (ca 55 % av globala aktier) och stark makrostatistik från i princip hela västvärlden. Detta samtidigt som vi också har handelskrig, oro på valutasidan och svag utveckling på typiska konjunkturkänsliga bolag som verkstad. I denna podcast intervjuas förvaltare Ola Mårtensson om hur han, utifrån marknadernas utveckling, risk och möjligheter, bedömer vilken vikt av aktier, räntor och alternativtillgångar Catella Balanserad skall ha.

CATELLA BALANSERAD

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Podcast Catella Balanserad

Sverige

Ola Mårtensson

Senior affärsutvecklare
Direkt: +46 8 614 25 79
Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.